Non-stop-työpaja 1: ABC- lääkärit (lääketiede)

Työpajassa tarjotaan mahdollisuus päästä harjoittelemaan ohjatusti ja valvotusti kriittisesti sairaan potilaan välittömiä toimenpiteitä. Rastilla harjoitellaan usean potilaan onnettomuustilannetta, jossa osallistujat pääsevät treenaamaan sydänäänien kuuntelua ja tulkintaa, verenpaineen mittausta, kanylointia, PPE:tä sekä mahdollisuuksien mukaan ilmatieyhteyden avaamista ja ylläpitoa larynx-maskilla. Rastia pidetään non-stoppina klo 10-14 välillä, mutta rasti pyörii n. 20 min sykleissä, joiden aikana teoria ja harjoittelu käydään yhdessä suuremman porukan kanssa yhtä aikaa ennen uusien harjoittelijoiden mukaan ottamista.