Kansalaisen digiansat ja datakäytännöt

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
12.15 - 14.15

Puheenjohtaja: filosofian tohtori Nina Janasik-Honkela (Helsingin yliopisto)

Tutkimusjohtaja Mika Pantzar (Helsingin yliopisto): Datatalouden raidemonopoli

Tutkija Antti Poikola (Helsinki Institute for Information Technology) & filosofian tohtori Nina Janasik-Honkela (Helsingin yliopisto): My Data - henkilötiedon ihmiskeskeinen hyödyntäminen digitaalisena vastarintana

Tutkija Tuukka Lehtiniemi (Helsinki Institute for Information Technology/Aalto-yliopisto): Datatalouden markkinahäiriöt

Datan väitetään olevan uuden ajan öljyä, jota jalostamalla synnytetään ennenäkemätöntä taloudellista arvoa. Henkilötiedon avulla kohdennetaan markkinointia ja tunnistetaan ostoaikeita. Aikalaiskriitikoiden mukaan yksityisyys on vaivihkaa menetetty, kun yritykset tunkeutuvat aineistoja keräämällä ja yhdistelemällä yhä syvemmälle ihmisten arkeen ja aikeisiin.

Työryhmän alustuksissa kuvataan kansalaisten ja kuluttajien asemointia datataloudessa. Kerromme vallitsevista datakäytännöistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa siihen, kuinka henkilötietoa kerätään ja käytetään. Yksittäiset käyttäjät pyrkivät ohittamaan olemassa olevia tiedonkeruun rakenteita. Jotta henkilökohtainen datankeruu olisi kansalaislähtöisempää tarvittaisiin kuitenkin radikaaleja muutoksia, esimerkiksi blockchain- ja osuuskuntaperusteisia käytäntöjä. Esittelemme myös pohjoismaista My Data -mallia.