Kielen normit

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
15.30 - 17.30

Puheenjohtaja: professori Jyrki Kalliokoski (Helsingin yliopisto)

Dosentti Mia Halonen (Jyväskylän yliopisto): Hyvää ja huonoa kieltä

Filosofian tohtori Irina Piippo (Helsingin yliopisto): Kulttuuri ja kielen normit – ideologiat kielikäsitysten jäsentäjinä

Tutkija Eero Voutilainen (Helsingin yliopisto): Instituutio ja kielen normit – kielenkäytön säännöt eduskunnassa

Sessiossamme puhumme kielen normeista ja kielenkäyttäjien vapauden rajoista eri yhteyksissä. Esitelmät tarjoavat näköaloja julkisen kielenkäytön normeihin sekä kieltä ja kielenkäyttöä koskeviin käsityksiin yhteisöjen ja instituutioiden näkökulmasta.

Yhtenä session teemana ovat suomea toisena kielenä puhuvien kielitaitoon kohdistuvat normatiiviset odotukset sekä maahanmuuttajien kielten normit. Lupaamme olla antamatta valmiita vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Millainen aksentti kelpaa? Pilaako sosiaalinen media suomen kielen? Missä kulkevat kielellisen sopivuuden rajat eduskunnan täysistunnossa? Mikä on hyvää ja mikä huonoa kieltä? Vastaamisen sijaan pohdimme, mistä tällaiset kysymykset kumpuavat ja mitä ne kielen rajoista kertovat.