Rajoja ja rakkautta: vesiympäristöjen käytön oikeudenmukaisuus

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
14.30 - 16.30

Järjestäjä: Suomen Akatemia (AKVA-hanke)

Puheenjohtaja: Professori Jari Niemelä (Helsingin yliopisto)

Professori Tapio Määttä (Itä-Suomen yliopisto): Koska turpeentuotannon oikeudelliset rajat tulevat vastaan?

Professori Arja Rosenholm (Tampereen yliopisto): Vesi – vapaus – valta. Vapaat ja padotut virrat venäläisessä elokuvassa ja kirjallisuudessa

Ryhmäpäällikkö Riikka Paloniemi (Suomen ympäristökeskus): Vapaan, rakastetun ja saavutettavan rannan rajat

Maamme runsaat vesiympäristöt ovat tärkeä osa suomalaista mielenmaisemaa ja keskeinen hyvinvoinnin tuoja. Miten varmistamme, että meillä kaikilla on muuttuvassa maailmassa mahdollisuus hyödyntää vesiekosysteemejä ja rauhoittua veden äärellä myös tulevaisuudessa? Esimerkiksi turpeella on tärkeä merkitys energianlähteenä, mutta samanaikaisesti turpeen ottamisella on kielteisiä ympäristövaikutuksia muun muassa vesistöihin.

Ensimmäisessä puheenvuorossa käsitelläänkin turvetuotannon nykyisiä ja tulevia oikeudellisia rajoja. Toisessa esityksessä arvioidaan vesiympäristön tuottamia hyötyjä ja niiden saavutettavuutta Helsingin metropolialueella sekä tarkastellaan, kuinka oikeudenmukaisesti ympäristön tuottamat hyödyt jakautuvat ja millaiset mahdollisuudet eri toimijoilla on osallistua sinirakenteiden suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Kolmannessa puheenvuorossa pohditaan luonnon ja kulttuurin vuorovaikutusta. Esitys käsittelee veden symbolisia esityksiä ja kulttuuristen – kirjallisuuden, kuvataiteen, elokuvan – vesikuvien merkityksiä, jotka liittyvät sekä yksilöiden että laajempien yhteisöjen kokemiin muutoksiin, uudistumisen tapahtumiin ja utopioihin. Esimerkkinä alustuksessa on Neuvostoliiton modernisaatio.