Ruokaturvan hinta

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
10.00 - 12.00

Järjestäjä: Suomen Maataloustieteellinen seura

Puheenjohtaja: professori Pirjo Mäkelä (Helsingin yliopisto)

Professori Marina Heinonen (Helsingin yliopisto): Elintarvikkeiden liikkuvuuden riskit

Professori Kari Tiilikkala (Luonnonvarakeskus): Vapaan kasvituotannon riskit kasvinterveydelle ja -tuotannolle

Professori Jarkko Niemi (Luonnonvarakeskus): Kotieläintuotannon tautiriskit ja tavaroiden liikkuvuus talouden ja ulkomaankaupan näkökulmasta

Vapaa ruoan ja raaka-aineiden liikkuvuus voi olla riski. Miten turvataan ravinnon turvallisuus ja riittävyys? Sessiossa ensimmäisenä teemana käsitellään ravinnossa esiintyviä ympäristökontaminantteja ja jäämiä, raaka-aineväärennöksiä, ja lisäaineiden väärinkäyttöä sekä kuluttajan harhaanjohtamista.

Toisena teemana käsitellään kasvintuotannon osalta riskinarvioinnin periaatteita, kasvimateriaalin tuontiin ja kansainväliseen liikkuvuuteen liittyviä riskejä sekä mahdollisuuksia näiden riskien hallintaan. Kolmantena teemana käsitellään eläintuotantoa uhkaavia tartuntatauteja, niiden kustannusvaikutuksia sekä niihin liittyviä riskinhallintatoimia. Lisäksi tarkastellaan tautivapautta ja eläinten terveyden merkitystä kansainvälisen kaupan mahdollistavana tai kauppaa rajoittavana tekijänä (liittyen etenkin WTO:hon ja SPS-sopimukseen).