Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Tieteen päivien järjestelyvastuu on Tieteellisten seurain valtuuskunnalla, jonka lisäksi järjestäjiin kuuluu Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Näiden taustaorganisaatioiden lisäksi Tieteen päivien keskeisiä tukijoita ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Tieteen tiedotus ry ja Helsingin yliopisto, joka tarjoaa tilat Tieteen päivien käyttöön veloituksetta.

Tieteen päivien ohjelmasta Helsingin yliopiston päärakennuksella vastaa tehtävään nimetty ohjelmatoimikunta. Ohjelmatoimikunta nimitetään aina kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa edellisten Tieteen päivien päätyttyä ja päättyy seuraaviin Tieteen päiviin. Ohjelmatoimikunnan yhdeksästä jäsenestä kukin edustaa jotakin Tieteen päiviä järjestävistä tahoista.

Luento-ohjelman lisäksi Tieteen päivien ohjelmaan kuuluu 9.-luokille ja lukiolaisille suunnattu Nuorten päivä, Tieteiden yö sekä Tiedettä kaupungissa-kaupunkitapahtuma. Nämä tapahtumat toteutetaan yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Koneen säätiö, joka rahoittaa Tiedettä kaupungissa ja Tieteiden yö -tapahtumia sekä Heureka, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Akatemia, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, SYKE, Kansallisarkisto, Suomen pankin museo, Tiedekulma, Kansalliskirjasto, Helsingin kaupungin museo, lukuisat tieteelliset seurat sekä monet muut.