klo 12.15–13.00 Historia on vaarallinen oppiaine

Verkkoluennot
  • Professori emerita Sirkka Ahonen (Helsingin yliopisto): Historia on vaarallinen oppiaine
  • Akatemiatutkija Oula Silvennoinen (Helsingin yliopisto): Hankala holokausti: muistamisen politiikan ulottuvuuksia

Historian ”vaarallisuus” ilmenee siinä, että vallanpitäjät ovat tapauksittain jopa kieltäneet historian opetuksen. Näin tapahtui Saksassa Toisen maailmansodan jälkeen. Suomessakin joukko historian oppikirjoja kiellettiin ja hävitettiin. Tarkoituksena oli muokata yhteisön kollektiivista muistia sopivaksi uusiin poliittisiin oloihin. Tänäkin päivänä autoritaariset valtiot säätävät muistilakeja. Liberaaleissa demokratioissa historian väärinkäyttöä torjutaan vaalimalla kriittisen tiedonkäsittelyn taitoja, kuten faktan ja mielipiteen toisistaan erottamista ja menneisyyden lähestymistä eri ihmisryhmien näkökulmasta.

Toisen maailmansodan päätyttyä läntisten valtioiden edessä on ollut vaikea muistipoliittinen ongelma: miten omille kansalaisille kerrotaan sodan aikana ja sen yhteydessä tapahtuneista ihmisoikeusrikoksista, kuten juutalaisten kansanmurhasta holokaustista ja romanien kansanmurhasta? Miten omaa syyllisyyttä pystyttäisiin käsittelemään? Voitaisiinko samankaltaisten tapahtumien toistuminen estää valistustyöllä? Ja miten vastata niille, jotka edelleen halusivat kieltää tai vääristellä tapahtunutta?