Mikä maa, mikä kulttuuri?

Etätyöpajat

Monitieteinen tutkimusryhmämme on aloittamassa uuden kulttuurin tutkimusprojektin ja teidät on valittu tutkimusavustajiksemme! Tutustumme humanistisen tutkimuksen näkökulmiin, vaiheisiin ja haasteisiin aineiston pohjalta ryhmissä suoritettavien pientutkimusten kautta. Kukin ryhmä pääsee tekemään omat tutkimuksensa sekä tutustumaan aineistojen monitulkintaisuuteen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä kulttuurista on kyse!

  • Maksimiosallistujamäärä: 40 oppilasta / työpaja (etätyöpajan osallistujat voivat tulla eri kouluista)
  • Työpajan toteutukset: klo 9.00–9.45, klo 10.00–10.45, klo 12.15–13.00 ja klo 13.15–14.00
  • Työpajan käyttämä verkkoalusta: ilmoitetaan myöhemmin
  • Osallistumiseen tarvittavat tilat ja välineet: Työpajassa työskennellään 3–5 henkilön ryhmissä. Jokaisella ryhmällä on oltava vähintään yksi tietokone ja mahdollisimman paljon työrauhaa.