Mikä monikulttuurisuuskeskustelussa mättää?

Etätyöpajat

Kun sosiaalisessa mediassa keskustellaan monikulttuurisuudesta, mistä oikeastaan keskustellaan ja kuka keskustelee? Työpajan tavoitteena on avata osallistujille monikulttuurisuuden eri määritelmiä sekä analysoida somessa käytävää keskustelua ilmiön ympärillä. Tule työpajaan tutkimaan aineiston pohjalta monikulttuurisuudesta käytävää keskustelua ja kriittisesti arvioimaan käsitteen käyttötapoja.

  • Maksimiosallistujamäärä: 40 oppilasta / työpaja (etätyöpajan osallistujat voivat tulla eri kouluista)
  • Työpajan toteutukset: klo 9.00–9.45, klo 10.00–10.45, klo 12.15–13.00 ja klo 13.15–14.00
  • Työpajan käyttämä verkkoalusta: ilmoitetaan myöhemmin
  • Osallistumiseen tarvittavat tilat ja välineet: Osallistujat tarvitsevat omat mikrofonilla ja kameralla varustetut tietokoneet.