Vaikuttamistyöpaja – mihin ja miten minä vaikutan?

Etätyöpajat

Työpaja keskittyy nuoriin vaikuttajina ja nuorten yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Työpaja koostuu lyhyestä alustuksesta, jossa tuodaan esiin tutkimushavaintoja siitä, mihin nuoret haluavat vaikuttaa ja miten nuoret vaikuttavat yhteiskunnassa. Alustuksessa esitellään myös yksi nuorten toteuttama vaikuttamiskampanja. Työpajan pääpaino on oppilaiden omassa työskentelyssä: oppilaat jakautuvat ryhmiin, joissa he suunnittelevat oman vaikuttamisteon (mihin ja miten lähden vaikuttamaan).

  • Maksimiosallistujamäärä: 20 oppilasta / työpaja (etätyöpajan osallistujat voivat tulla eri kouluista)
  • Työpajan toteutukset: klo 9.00–9.45 (TÄYNNÄ), klo 10.00–10.45 (TÄYNNÄ) ja klo 12.15–13.00 (TÄYNNÄ)
  • Työpajan käyttämä verkkoalusta: ilmoitetaan myöhemmin
  • Osallistumiseen tarvittavat tilat ja välineet: Luokkahuone, tietokone, verkkoyhteys ja esitystekniikka. Osallistujat tarvitsevat lisäksi kyniä ja isoja paperiarkkeja suunnittelutyöhön.