Taide ja luovuus

Voit etsiä Tieteen päivien 2023 ohjelmasta sinua kiinnostavia sessioita, paneeleja ja luentoja asiasanan perusteella. Alla näet klikkaamasi asiasanan hakutulokset.

Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Taide on monimuotoisessa suhteessa teknologiaan. Teknologia on mahdollistanut uusia ilmaisumuotoja, mutta se on myös muokannut taidetta. Perspektiivi, öljyvärin keksiminen, flyygeli tai tekoäly; teknologiat osallistuvat taiteellisen ilmaisun...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Tiede ja taide tarvitsevat luovaa työtä. Molemmat tarvitsevat idean, josta luova mieli voi lähteä liikkeelle. Mistä tuo idea löytyy ja mitä sille sitten tapahtuu? Voiko taide toimia tieteen tulokohtana, muuttaa tiedettä ja teknologiaa merkitsevämmäksi...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Musiikin, mielen, kehon ja aivojen huippuyksikössä tutkitaan musiikkia multimodaalisena kokemuksena ja monipuolisena muutosvoimana läpi elämänkaaren. Session luennoissa kuullaan, kuinka musiikin kognitiiviset, emotionaaliset, keholliset ja...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Keskustelu arkkitehtuurista painottuu usein rumuuteen. Lehtien äänestyksissä etsitään raflaavasti ruminta rakennusta ja verkkokeskusteluissa kauhistellaan uusien talojen ja tilojen estetiikkaa. Onko vain ”ruma” arkkitehtuuri kiinnostavaa? Mitä kauneus...
Sessio tarkastelee esoteerisuuden suomalaista kulttuurihistoriaa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa. Katse kiinnitetään erityisesti esoteeriseen ajatteluun liittyvään uskonnon alkuperän ja aitouden etsimisen tematiikkaan. Miten ajatus uudesta aikakaudesta ja alkuperästä näkyy suomalaisessa...
Sekä matematiikan että taiteen tutkimus on tekijälleen jännittävää, luovaa, hauskaa ja uusia maailmoja avaavaa. Molemmilla aloilla on myös täysin luvallista tutkia sellaisiakin asioita, joita ei ole lainkaan olemassa luonnollisessa todellisuudessamme. Lokeroituneet perinteet varhaiskasvatuksesta...
Vi tar upp årets tema för Vetenskapsdagarna, Början, ur olika perspektiv. Det handlar om utopister som emigrerade för att börja ett nytt liv, om inledningsfrasen när man möts, om den finlandssvenska modernismen som början på en ny litterär era samt den nystart som sommarstugan upplevde under...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Uutiset ja tutkimukset tarjoavat kriisiä, katastrofia ja uhkaa. Minkälaisia tulevaisuudenkuvia voitaisiin luoda maailmasta, jossa kriisit on käyty läpi tai väistetty? Millaista elämä silloin olisi? Tulevaisuusajattelua ja uusia alkuja tarkastellaan...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran paneelissa pohditaan muuttuvatko kulttuuriset viestit ja kulttuuriperinnön olemus, kun niitä tulkitaan algoritmien avulla.  Alussa oli suulliset kansanrunot, sitten kirjallinen Kalevala. Nyt ne ovat digitaalisessa...
Intiimin kosketus -teoksessa tarkastellaan vaatteen ja kehon läheistä suhdetta. Vaate ei ole vain vaate eikä muoti vain nopeasti vaihtuvia trendejä, vaan luovuutta ja kriittistä ajattelua edellyttävä tutkimusprosessi. Muoti määrittelee ihmisen olemista yksilönä ja yhteisön jäsenenä jatkuvasti...