Vetenskapsdagarna 2021

Finlands största vetenskapsevenemang Vetenskapsdagarna ordnas 13.–17.1.2021 på nätet. Huvudtemat är ”Kunskap på gott och ont”. Hela programmet strömmas direkt på YouTubes Tiedetv-kanal och kan ses som inspelningar efteråt. Dessutom kompletterar podcaster och videor som publiceras under Vetenskapsdagarna programmet på nätet.

Vetenskapsdagarnas svenskspråkiga program har samlats nedan. Bekanta dig med Vetenskapsdagarnas hela program på de finskspråkiga programsidorna.

Torsdag 14.1.2021

kl. 10.00-11.00: Bildning som motvikt till nyttomaximering

Fredag 15.1.2021

kl. 07.00 (publiceras): Att observera, mäta och räkna

kl. 12.00-15.50: Vetenskapsdagarna på Svenska litteratursällskapet i Finland