Luentokokonaisuus 4: Positiivinen ja negatiivinen vapaus (filosofia)

  • Filosofian maisteri, tutkija Simo Kyllönen (Helsingin yliopisto): Positiivinen ja negatiivinen vapaus yhteiskunnan ohjenuorina
  • Professori Anne Kumpula (Turun yliopisto): Ympäristöoikeudet ja -vapaudet