Työpaja 1: Yhteiskuntasimulaattori (yhteiskuntaoppi)

Yhteiskuntasimulaattori-työpajassa nuoret pääsevät kokemaan yhteiskunnallista päätöksentekoa itse äänestämällä erilaisista asioista ja kokemalla päätösten seuraukset roolihahmonsa kautta. Pelin tarkoituksena on osoittaa, että kaikkien äänellä on merkitystä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu kaikille. Pelissä äänestetään esimerkiksi perheeseen, työhön tai terveyteen liittyvistä asioista, ja lopuksi keskustellaan pelin kulusta ja eriarvoisuudesta yhteiskunnassa. Pelissä ei ole voittajia tai häviäjiä, vaan se esittää leikkauksen jatkuvasti elävästä ja muuttuvasta yhteiskunnasta.

Minkälaisen yhteiskunnan te luotte?