Työpaja 3: Data-analyysi (ohjelmointi)

Data-analyysi -työpajassa työskennellään datan ja sen visualisoinnin parissa. Työskentelyn lähtökohtana käytämme monenlaista internetistä löydettävää tietoa, kuten Suomi24-palstan keskusteluita. Etsimme kiinnostavia yhteyksiä eri tietojen välillä ja luomme visuaalisia esityksiä datan avulla. Työkaluna toimii myös ammattimaisessa data-analyytikassa käytettävä Jupyter Notebooks -ympäristö, jonka taustalla hyrrää CSC:n tehokas laskentaympäristö.

Ohjaaja: Aleksi Kallio (CSC)