Kulttuurinen kestävyys

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
14.30 - 16.30

Paneelikeskustelu

Puheenjohtaja: dosentti Katriina Siivonen (Turun yliopisto)

Ylijohtaja, filosofian tohtori Elina Anttila (Kansallismuseo)

Tutkimuspäällikkö, filosofian tohtori Minttu Jaakkola (Mai ja Tor Nesslingin säätiö)

Yliopistonlehtori, yhteiskuntatieteiden tohtori Anni-Siiri Länsman (Oulun yliopisto)

Kysymme paneelissamme, mitä kulttuurinen kestävyys eri näkökulmista on. Onko se kulttuurin jatkuvuuden turvaamista, kulttuurin joustavuutta ja sovittamista yhteen ekologisen kestävyyden kanssa, ihmisoikeuksien ja kulttuurisen itsemääräämisoikeuden turvaamista vai jotakin muuta? Mikä on elävän perinteen osuus kestävässä kehityksessä? Keskustelemme asiasta peilaamalla sitä erityisesti vähemmistökulttuurien ja alkuperäiskansojen, muistiorganisaatioiden ja ekologisen kestävyyden näkökulmiin.