Tieteen päivät täyttävät tammikuussa 40 vuotta

Tieteen päivistä on kasvanut neljässäkymmenessä vuodessa runsas, kahden vuoden välein järjestettävä viisipäiväinen tiedefestivaali, joka jalkautuu luentosaleista myös kaupungin kaduille ja kauppakeskukseen.


Tieteen päivien käsiohjelmia vuodelta 1987. Tuolloin ohjelma mahtui vielä parille sivulle. Tulevien Tieteen päivien ohjelmassa on 82 sivua. 

Tieteen päivät viettävät tammikuussa 40-vuotisjuhlaansa, mutta tapahtuman historia yltää jopa 20-luvun Tutkijainkokouksiin. Ensimmäinen Tutkijainkokous järjestettiin Suomen Tiedeseuran aloitteesta elokuussa 1922 ja seuraavan kerran tammikuussa 1926. Tämän jälkeen tiedetapahtuman järjestämisessä oli tauko. Seuraavan kerran tapahtumaa vietettiin tammikuussa 1954 Suomalaisen Tiedeakatemian aloitteesta ja Edwin Linkomiehen ehdotuksesta. Tuolloin nimenä käytettiin ensimmäisen kerran Tieteen päiviä.

Tieteen päiviä alettiin järjestää säännöllisesti vuodesta 1977. Niitä valmistelevaan neuvottelukuntaan valittiin edustajia eri tiedeakatemioista. Päivien ulkopuoliseksi rahoittajaksi tuli Suomen Kulttuurirahasto. Nykyisenkaltaisten Tieteen päivien idean takana oli akateemikko Kustaa Vilkuna, joka piti tärkeänä, että tutkijoiden ääni ja tutkimustulokset saadaan kuuluviin yhteiskunnassa.

Suurelle yleisölle suunnattuja laaja-alaisia tiedetapahtumia järjestetään Euroopassa lähes kaikkialla. Tieteen päivät on eronnut muista eurooppalaisista tapahtumista siinä, että se on ollut yleisölle maksuton pitkän suomalaisen kansanvalistusperinteen mukaisesti.

Ajankohtaisia aiheita

Aluksi Tieteen päivät järjestettiin joka viides ja myöhemmin joka kolmas vuosi. Järjestäjinä toimivat tiedeakatemiat ja Suomen kulttuurirahasto sekä vuodesta 1987 Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Tapahtuman järjestelyissä keskeiseksi hahmoksi 1980-luvulla nousi TSV:n tiedotuspäällikkö Jan Rydman, jonka aloitteesta tapahtumaa ryhdyttiin järjestämään vuodesta 1995 lähtien joka toinen vuosi.

Järjestäjien tavoitteena oli tarjota uteliaalle yleisölle ajan tasalla olevaa uusinta tutkimustietoa, rationaalisen maailmankuvan aineksia sekä kertoa laajemminkin tieteestä sekä sen mahdollisuuksista ja rajoista.

"Myös tieteen ja taiteen vuorovaikutus ja musiikki ovat olleet läheisiä: Avanti!sta tuli Rydmanin aikana eräänlainen Tieteen päivien nimikko-orkesteri", TSV:n nykyinen tiedotuspäällikkö ja Tieteen päivien ohjelmatoimikunnan sihteerinä vuodesta 2007 lähtien toiminut Ilari Hetemäki kertoo.

"Kaupunkitapahtumilla ja Nuorten päivällä on lisätty vuorovaikutteisuutta. Toiveena on ollut saada uusia ikäpolvia kiinnostumaan tieteestä" 

Tiede tulee kaupunkiin

Tieteen päivien ohjelman runkona ovat toimineet luennot ja keskustelut. Lisäksi on kuultu runsaasti keskusteluja ja väittelyitä ajankohtaisista kiistakysymyksistä, tutkimusetiikasta sekä yhteiskunnan ja tieteen välisistä suhteista. Vuosien varrella tapahtuma on laajentunut: vuonna 2003 Tieteen päivät kasvoi neljäpäiväisestä viisipäiväiseksi.

Hetemäen pääsihteeriaikana Tieteen päivien ohjelma on levinnyt luentosaleista kaupunkiin ja kauppakeskukseen. Tieteiden yötä on järjestetty osana Tieteen päiviä vuodesta 2007. Tapahtuma tarjoaa tiedeaiheista iltaohjelmaa ympäri Kruununhakaa. Vuonna 2013 ensimmäisen kerran toteutettu Tiedettä kaupungissa on tuonut tiedettä Kampin kauppakeskukseen. 9.- ja lukioluokkalaisille suunnattua Nuorten päivää on järjestetty vuodesta 2009.

"Kaupunkitapahtumilla ja Nuorten päivällä on lisätty vuorovaikutteisuutta. Toiveena on ollut saada uusia ikäpolvia kiinnostumaan tieteestä ja innostamaan nuoria ajattelemaan tiedettä ammattina", Hetemäki kertoo.

Ohjelmaan on kuulunut vuosien varrella myös muun muassa tiedeaiheista teatteria Tiedekeskus Heurekan ja Teatteri Viiruksen kanssa toteutettuna. Vuonna 2011 kaupungin katuja kiersi Tiederatikka teemanaan ilmastonmuutos ja raideliikenteen renessanssi. Lisäksi ohjelmaan ovat kuuluneet esimerkiksi "Päivän painit" ja Tähtitieteellisen yhdistys Ursan pienoisplanetaario.  

Tutkimusta koko Suomesta 

Pysyväksi dokumentiksi tapahtumasta on jäänyt ohjelmasta koottu kirja. Vuodesta 2009 lähtien se on julkistettu Tieteen päivillä yhteistyössä Gaudeamus-kustantamon kanssa. Kirjan lisäksi Tieteen päivien antia on julkaistu Tieteessä tapahtuu -lehdessä.

Tieteen päiviä on vuodesta 2011 alkaen järjestetty myös muualla Suomessa, pääosin kaksipäiväisinä tapahtumina. Tapahtumakaupunkien määrä on vuosi vuodelta kasvanut. Vuonna 2015 mukana oli seitsemän kaupunkia ja tapahtumat tavoittivat koko Suomessa 32 000 kävijää.

"Muidenkin kaupunkien Tieteen päivien ideana on ollut, että ei esitellä vain oman yliopiston tutkimusta vaan nimenomaan tutkimusta koko Suomesta ja että mukana on naisia ja miehiä sekä eri tutkijanuran vaiheissa olevia tutkijoita", Hetemäki kertoo.


Käsiohjelmissa näkyy tapahtuman vuosittain vaihtuva graafinen ilme. 

Monitieteiset aiheet

Tapahtuman teemoihin ovat vuosien varrella kuuluneet esimerkiksi Tiede ja elämäSattumaMaailmankuvaa etsimässä ja Arjen arvoitus. Teemat on valittu siten, että ne antavat mahdollisuuden käsitellä aiheita monesta näkökulmasta ja eri tieteenalojen kautta. Erilaiset juhlavuodetkin ovat näkyneet ohjelmistossa. Vuoden 2009 teema oli Evoluutio Charles Darwinin syntymän 200-vuotisjuhlavuoden ja 150-vuotiaan evoluutioteorian kunniaksi. Vuonna 2005 teemaksi valittiin Suhteellista? Albert Einsteinin suhteellisuusteorian 100-vuotisjuhlaan sopien. 

Keskusteluihin osallistuneet tutkijat ovat tulleet eri aloilta ja eri puolilta Suomea. Mukana on ollut myös ulkomaisia puhujavieraita.

"Tavoitteemme on ollut, että vuorovaikutus yleisön kanssa toteutuu ja että ohjelmassa on mukana paljon eri toimijoita, jotta tapahtuma tulee mahdollisimman laajaksi ja monipuoliseksi", Hetemäki sanoo. 

Vuosien varrella päivät ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta sekä tiedotusvälineissä että luentosalit täyttäneessä yleisössä. Kävijämääräksi on laskettu vuosittain keskimäärin 15 000. Lisäksi päiviä on seurattu paljon verkon välityksellä.

"Tieteen päivissä on runsas kattaus, jonka takia ihmiset tulevat kuuntelemaan eri tieteenaloja – ei vain oman alansa vaan myös muiden alojen tutkijoita. On harvinaista, että eri alojen tutkijat saadaan samaan paikkaan ja he joutuvat miettimään aiheita eri näkökulmista."

 

TIETEEN PÄIVÄT 
Viisi päivää ja yksi yö tiedettä 

  • Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu, kaikki tieteenalat kattava tiedetapahtuma
  • Tapahtumassa eri alojen tutkijat kertovat laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista
  • Nykyisenkaltaisia Tieteen päiviä on järjestetty tammikuusta 1977 alkaen
  • Tapahtuma on viisipäiväinen ja järjestetään joka toinen vuosi tammikuussa sekä muissa kaupungeissa omina ajankohtinaan
  • Tieteen päiville on vapaa pääsy

 

Kuvien käsiohjelmat olivat esillä vuonna 2009 järjestetyssä Tieteen päivien julistenäyttelyssä "43 päivää tieteestä" (koonnut: Antonio Rodriguez).