Uskonto, rohkeus ja radikalismi?

Luento

Klo 10.00-10.40

  • dosentti Jyri Komulainen (Helsingin yliopisto): Voiko uskonto olla radikalismia?
  • TT, uskontodialogin asiantuntija Elina Hellqvist (Kirkon ulkoasiain osasto): Rohkeaa uskoa: Nykyajan marttyyreista dialogiin

Uskonto on palannut 2000-luvun globaaleissa muutoksissa julkiseen keskusteluun tavalla, jota harva osasi ennustaa. Uskontojen poliittisen merkityksen kasvu liitetään usein yksioikoisesti vain fundamentalistisiin ääriliikkeisiin. Luentokokonaisuudessa tarkastellaan uskonnollisen radikalismin positiivisia ilmenemismuotoja – sitä, miten uskonnot toimivat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä yhteiskunnallisen harmonian kasvualustana.