Eläinten rohkeus: uteliaisuutta ja rajojen ylittämistä?

Luento

Klo 10.50-11.30

  • dosentti Erika Ruonakoski (Jyväskylän yliopisto)
  • dosentti Sonja E. Koski (Helsingin yliopisto)

Keskustelussa kysytään, mitä rohkeus on ja millä ehdoin voidaan puhua eläinten rohkeudesta. Onko rohkeus hyve, yksilöllinen piirre, lajiominaisuus vai haastavassa tilanteessa omaksuttu asenne? Mikä on uteliaisuuden ja rohkeuden välinen suhde? Tutkijat pohtivat, millä tavalla eläinyksilö ylittää omia rajojaan suuntautuessaan kohti uutta ja tuntematonta ja miten toisten antama malli ja rohkaisu voivat lieventää pelkoa.