Helsinki Debating Society Tieteen päivillä: analyysejä Päivän paineista!

Helsinki Debating Society (HDS) on mukana Tieteen päivillä. HDS tekee keskiviikon (9.1.), perjantain (11.1.) ja sunnuntain (13.1.) Päivän paineista analyysit. Paineissa alojensa huippuasiantuntijat väittelevät ajankohtaisista ja kiistanalaisista aiheista. Analyysit julkaistaan osoitteessa www.tieteenpaivat.fi aina kunkin painin jälkeen. Tässä ennakkojutussa avataan, mihin HDS:n analyyseissa keskitytään.

Kaikki tunnistavat loogisten perusteluiden tärkeyden. Näiden lisäksi oleellisia vakuuttavuuden kannalta ovat sisällön selkeä esittäminen, vuorovaikutus vastapuolen kanssa sekä kyky motivoida omia argumentteja väittelyn kontekstissa. Näihin seikkoihin keskitymme analyyseissa.

Retorisesti tehokas ja mieleenpainuva esittäminen

Sisällön esittäminen konkreettisella ja helposti ymmärrettävällä tavalla on tärkeää. Tämä on monesti erityisen vaikeaa asiantuntijoille, joille oman erikoisalan sisällöt voivat olla ilmeisiä, mutta yleisölle vieraita. Hyvässä puheenvuorossa on selkeä rakenne ja viesti, jota voi tehostaa kiteyttämällä keskeisen sanoman mahdollisimman ytimekkäästi ja yhdistämällä perusteluihin mielikuvia herättäviä esimerkkejä tai tarinoita.

Vuorovaikutus vastapuolen parhaiden argumenttien kanssa

Hyvä väittelijä ei vain tunnista vastapuolen heikkouksia, vaan osaa myös rohkeasti kommentoida toisen puolen vahvimpia perusteluita – niitä, joilla on suurin riski vakuuttaa yleisö kannattamaan vastapuolta. Tämä vaatii halua ja taitoa kuunnella toista puolta tarkalla korvalla ja avoimella mielellä myös silloin, kun on sisällöstä jyrkästi eri mieltä.

Esitettyjen argumenttien vertailu ja suhteuttaminen

Useimmissa väittelyissä molemmilla osapuolilla on joitain oleellisia, järkeviä argumentteja. Tällöin vakuuttavin puoli väittelyssä on monesti se, joka osaa perustella, miksi omien argumenttien lopputulemat ovat väittelyssä esitetyistä eri näkökulmista kaikkein tärkeimpiä. Näin ollen loogisen perustelun lisäksi kannattaa myös muistaa motivoida niitä arvoja ja tavoitteita, joista käsin argumenttien olennaisuus on ilmeistä.

Helsinki Debating Society on Helsingin yliopistoa edustava väittelyseura. HDS järjestää väittelytapahtumia, kouluttaa erilaisia yleisöjä väittelytaidoissa ja edustaa Helsingin yliopistoa kansainvälisissä väittelykilpailuissa. HDS järjestää joka viikko tiistaisin klo 18.30 viikkoväittelyitä, joihin osallistuminen on ilmaista, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tapahtumien kieli on englanti, joten väittelyharrastus on myös hyvä tapa tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja kehittää kielitaitoa. Lisätietoa HDS:n tapahtumista löytyy parhaiten järjestön Facebook-sivuilta tai nettisivuilta.

Teksti: Helsinki Debating Society.