HDS painianalyysi: Haastaako ilmiölähtöisyys oppiainesidonnaisuuden?

Ensimmäisessä Tieteen päivien 2019 Päivän painissa keskiviikkona 9.1. dosentti Pekka Räihä ja professori Erno Lehtinen väittelivät oppiainesidonnaisuudesta ja ilmiölähtöisyydestä kouluissa. Katso tilaisuuden tallenne Tiedetv-kanavalta, YouTubesta.

Paini päättyi yhteisymmärrykseen ilmiölähtöisyyden haasteista ja mahdollisuuksista. Etenkin tiedettä popularisoivassa tapahtumassa olisi ollut hyvä avata vielä tarkemmin sitä, miten jotkin keskustelussa esille tuodut asiat liittyivät väittelyn aiheeseen.

Painijoiden asiantuntemus näkyi argumenttien vahvassa asiasisällössä. Ilmiölähtöistä opetusta puolustanut Pekka Räihä avasi tuomalla esille oppiainejaon tuomia haasteita, kuten esimerkiksi uudistamisen vaikeudet ja oppimisen pirstaloitumisen. Ilmiölähtöisyyttä kyseenalaistava Erno Lehtinen hyväksyi olemassa olevat haasteet, mutta katsoi, että opettajilla on vähän valmiuksia jäsentää oppimateriaaleja tieteenaloihin perustuvia oppiaineita järkevämpiin kokonaisuuksiin. Nykyasetelman haasteiden tunnistaminen ja ilmiölähtöisyyden ratkaisuna kyseenalaistaminen oli Lehtiseltä väittelytaktisesti järkevä strategia.

Molemmat väittelijät kuuntelivat toisiaan ja vastailivat kiitettävästi toistensa huomioihin, mutta ajoittain keskustelu siirtyi pois olennaisesta yksittäisten esimerkkien tai analogioiden pohtimiseen. Asiantuntijatiedon välittäminen yleisölle on aina haastavaa tällaisessa tilanteessa: viittaukset eri opetussuunnitelmiin, tutkimuksiin ja toisten maiden järjestelmiin jäivät kuulijalle välillä irtonaisiksi. Keskeisten esimerkkien valikoiminen ja avaaminen tekisi yleisölle selväksi sen, miten esitetty peruste tai viittaus tukee väittelijän kantaa.

Pitkissä puheenvuoroissa on tärkeää ylläpitää helposti seurattavaa rakennetta, jotta kuulija ymmärtää sisällön paremmin. Retoriikan ja rakenteen osalta professori Lehtinen oli avauspuheenvuorosta lähtien selkeä puhuja. Hän paitsi käytti johdonmukaisia rakenteita antaessaan useita perusteluja samalle asialle, mutta myös katkoi asiasisältöä ajoittaisilla kuulijalle ajatteluaikaa tuovilla kevennyksillä. Keskustelun loppua kohden puheenvuorojen rakenne hajosi molemmilla osapuolilla enemmän. Kumpikin väittelijä olisi voinut parantaa asemiaan palauttamalla väittelyä olennaisimpiin kysymyksiin ja vertailemalla esitettyjä argumentteja toisiinsa.

Helsinki Debating Society (HDS) on Helsingin yliopistoa edustava väittelyseura. HDS järjestää väittelytapahtumia, kouluttaa erilaisia yleisöjä väittelytaidoissa ja edustaa Helsingin yliopistoa kansainvälisissä väittelykilpailuissa. HDS järjestää joka viikko tiistaisin klo 18.30 viikkoväittelyitä, joihin osallistuminen on ilmaista, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tapahtumien kieli on englanti, joten väittelyharrastus on myös hyvä tapa tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja kehittää kielitaitoa. Lisätietoa HDS:n tapahtumista löytyy parhaiten järjestön Facebook-sivuilta tai nettisivuilta.

Teksti: Helsinki Debating Society.
Kansikuva: Jari Loisa.