HDS painianalyysi: Tarvitaanko eutanasiaa?

Tieteen päivien 2019 viimeisessä Päivän painissa 13.1. dosentti Ilkka Taipale ja ylilääkäri Juho Lehto väittelivät eutanasian tarpeellisuudesta. Klassisesta aiheesta muodostui nopeatempoinen väittely, jossa kuitenkin sisällöllisiä perusteluja olisi voinut olla enemmän. Katso tilaisuuden tallenne Tiedetv-kanavalta, YouTubesta.

Painijoiden väittelyyn valitsemat strategiat olivat täysin vastakkaiset. Eutanasian laillistamista kannattanut Ilkka Taipale keskittyi tarinallisuuteen ja vahvaan retoriseen hyökkäykseen, kun taas eutanasiaan kriittisemmin suhtautunut Juho Lehto esitti selkeästi rakennettuja ja perusteltuja asia-argumentteja.

Avauspuheenvuorossaan Lehto esitti, että eutanasian tekemiselle asetettavia lääketieteellisiä kriteereitä on käytännössä mahdotonta arvioida objektiivisesti. Hän kävi läpi useita mahdollisia ja muualla käytössä olevia kriteerejä ja perusteli yksityiskohtaisesti, miksi eutanasian käyttöala väistämättä laajenee tarkoituksenmukaista suuremmaksi, jos se laillistetaan. Tämä on niin sanottu kaltevan pinnan argumentti, joka on yleensä vaikea todistaa todennäköisesti tapahtuvaksi tulevaisuuden skenaarioksi, mutta Lehto onnistui tässä hyvin.

Taipale esitti retorisesti taitavia puheenvuoroja ja korosti eutanasian merkitystä kärsimyksen poistajana elämän viimeisissä vaiheissa. Hän toi esille useassa kohtaa konkreettisia tapausesimerkkejä, ja pyrki jopa tunteisiin vetoavalla tavalla korostamaan nykykäytäntöjen taipumusta lisätä sairaan ihmisen pahoinvointia. Sanavalinnoin ja retorisin kysymyksin hän pyrki viemään pohdintaa lääketieteen ongelmista kohti kysymystä kärsivän auttamisesta, mitä voi pitää mielekkäänä strategiana. Juho Lehto onnistui kuitenkin tarjoamaan kärsimyksen vähentämiseen muita lääketieteellisiä ratkaisuvaihtoehtoja, mikä kenties vei terävimmän kärjen Taipaleen hyökkäyksistä.

Yleisön edessä tieteellisestä aiheesta väiteltäessä riskinä usein on se, että väittelijät keskittyvät argumentoimaan asioita toisilleen, eikä alan sisällä tunnettuja käsitteitä välttämättä avata riittävästi yleisölle. Tässäkin painissa molemmat väittelijät sekä haastaja arkkiatri Risto Pelkonen viittasivat useasti eri kirjoihin ja lääketieteellisessä eutanasiakeskustelussa tunnettuihin argumentteihin. Vaikka tällaisella keskustelulla on tieteen sisäistä arvoa, olisi yleisön vakuuttamisen kannalta ollut tärkeää avata näitä viittauksia enemmän.

Helsinki Debating Society (HDS) on Helsingin yliopistoa edustava väittelyseura. HDS järjestää väittelytapahtumia, kouluttaa erilaisia yleisöjä väittelytaidoissa ja edustaa Helsingin yliopistoa kansainvälisissä väittelykilpailuissa. HDS järjestää joka viikko tiistaisin klo 18.30 viikkoväittelyitä, joihin osallistuminen on ilmaista, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Tapahtumien kieli on englanti, joten väittelyharrastus on myös hyvä tapa tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja kehittää kielitaitoa. Lisätietoa HDS:n tapahtumista löytyy parhaiten järjestön Facebook-sivuilta tai nettisivuilta.

Teksti: Helsinki Debating Society.
Kansikuva: Jari Loisa.