Tieteen päivät tarjoilevat monipuolista ohjelmaa Lapin yliopistolla syyskuussa

Tieteen päivät järjestetään Lapin yliopistolla 6.–7.9.2019. Ohjelma rakentuu tänä vuonna Rohkeus -teeman ympärille. Teemaa lähestytään sekä yksityiskohtiin syventyen että suuria kokonaisuuksia hahmotellen.

Tieteen päivien ensimmäisenä ohjelmanumerona nähdään perjantaina 6.9. klo 9–10 päivän paini otsikolla Tiedon arvo vai tiedon hyöty? Painissa ovat vastakkain yliopistonlehtori, filosofi Juha Himanka (Lapin yliopisto) ja professori Lassi Heininen (Helsingin yliopisto). Mattotuomarina toimiva professori Heikki Ruskoaho (Helsingin yliopisto) pitää pelin reiluna ja painijat asian ytimessä. Painin haastajana on yliopistonlehtori Leena-Maija Rossi (Lapin yliopisto).

Päivän painin jälkeen Lapin yliopiston Tieteen päivillä sukelletaan muun muassa totuuden jälkeisen ajan, kansalaisrohkeuden ja vihapuheen ytimeen. Tutkijoiden kohtaamasta vihasta keskustelevat tutkijatohtori Johanna Vuorelman (Helsingin yliopisto) johdolla tutkija Karin Creutz (Helsingin yliopisto), johtaja Markku Kangaspuro (Aleksanteri-instituutti) ja professori Suvi Ronkainen (Lapin yliopisto). Tilaisuus järjestetään perjantaina 6.9. klo 17.30–19.15 Esko & Asko -salissa, Lapin yliopistolla. Perjantain ohjelman päättää Café Hostel Kodissa klo 21 alkaen järjestettävä Science Slam.

Lauantaina 7.9. Tieteen päivillä pohditaan asukasaktivismia, rohkeutta tutkia vainottuja eläimiä sekä rohkeutta tehdä taidetta. Ohjelma levittäytyy yliopistokampuksen lisäksi kaupunginkirjastolle, jossa kuullaan klo 14.15–16.00 Kalle Lampelan luotsaama keskustelu Mikä on rohkeaa taiteessa?. Sessiossa rohkeuden määritelmää Lampelan ohella pohtivat Rovaniemen kaupungin teatterijohtaja Miika Muuranen ja taiteilija Essi Korva. Mikä on rohkeaa ja radikaalia taiteilijalle tänään? Täytyykö taideinstituutioiden osallistua julkiseen keskusteluun ohjelmistonsa lisäksi? Sessiossa pohditaan myös taiteen rohkeutta kestävän kehityksen näkökulmasta: mikä on taiteen suhde materiaaleihin, energiaan, luontoon sekä ihmisiin ja muihin elollisiin olentoihin?

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu, eri tieteenaloja luotaava tapahtuma, jossa eri alojen asiantuntijat keskustelevat ja väittelevät tieteen ja taiteen ajankohtaisista virtauksista.

Tieteen päivien järjestäjätahot ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry ja Koneen Säätiö.

Lisätietoja Tieteen päivistä ja päivien ohjelma: www.ulapland.fi/tieteenpaivat.