Brasilian valkaisun politiikka roolipelinä

Etätyöpajat

Historialliset lähteet eivät ole objektiivisia raportteja menneisyydestä, vaan ne kuvastavat aina jonkun ihmisen tai ryhmän kokemusta asioista. Siksi samasta tapahtumasta kertovat lähteet voivat olla keskenään jopa ristiriitaisia. Latinalainen Amerikka taas jää koulun historian tunneilla usein varsin pimentoon. Tule pelaamaan roolipeliä, jossa pääset tutustumaan erääseen koulussa tuskin esiin nousseeseen, mutta teemoiltaan edelleen varsin ajankohtaiseen asiaan Latinalaisen Amerikan historiasta: Brasiliassa vuosina 1889–1914 harjoitettuun valkaisun politiikkaan. Roolipelissä pääset eläytymään jonkun näitä tapahtumia eläneen ihmisryhmän rooliin ja miettimään, miten nämä ihmiset ovat tilanteen kokeneet ja millaisia lähteitä nämä kyseiset ihmiset ehkä jättäisivät jälkeensä. Lopuksi pääset näkemään, kertovatko muiden roolihahmojen tuottamat lähteet tapahtumista samaa tarinaa kuin omasi.

  • Maksimiosallistujamäärä: 40 oppilasta / työpaja (etätyöpajan osallistujat voivat tulla eri kouluista)
  • Työpajan toteutukset: klo 9.00–9.45, klo 10.00–10.45, klo 12.15–13.00 ja klo 13.15–14.00
  • Työpajan käyttämä verkkoalusta: ilmoitetaan myöhemmin
  • Osallistumiseen tarvittavat tilat ja välineet: Osallistujat tarvitsevat omat tietokoneet, kyniä ja paperia.