Opetuspaketti: Merta kuunnellen – äänitaide Itämeren tutkimisessa ja suojelussa

Etätyöpajat

Norjalainen nykytaiteilija Jana Winderen on erikoistunut tekemään taidetta maailman merissä elävien eliöiden kuten kalojen, äyriäisten, hyönteisten ja nisäkkäisen äänistä. Meribiologiaa opiskellut taiteilija hyödyntää äänitystyössään tietoaan meristä sekä alan huipputeknologiaa. Taiteilijan ääninäytteistä koostamat sävellykset tuovat pinnan päälle harvoin nähdyn maailman, joka kuitenkin on kiinteä osa elämäämme ja hyvinvointiamme. Ääniin perustuvat teokset tarjoavat meille totutusta poikkeavan tavan havainnoida vedenalaisen elämän syklejä, mutta myös meren ekosysteemin horjumista.

Winderenin taide herättelee pohtimaan, mitä meidän tulisi tietää merten hyvinvoinnista ja miten voimme arkisilla valinnoillamme vaikuttaa meille läheisen Itämeren tilaan. Itämeren hyvinvointi on keskiössä Winderenin Helsingin Soutustadionille elokuussa 2021 rakentamassa Listening Through the Dead Zones -ääniteoksessa.

Winderenin teoksen tuottava nykytaideorganisaatio IHME Helsinki tarjoaa itsenäisesti koulussa hyödynnettävän opetuspaketin. Paketti koostuu Winderenin ääniteoksesta Spring Bloom in the Marginal Ice Zone, taiteilijan videohaastattelusta sekä aineistosta, johon on koottu Suomen johtavien Itämeren tutkijoiden suosittelemia kaikille soveltuvia tapoja suojella Itämerta ja osallistua meren tilan tutkimukseen.

IHME Helsinki yhdistää toiminnassaan taidetta ja tiedettä ja tarjoaa toiveikkuutta aikamme ympäristökriisiin.

  • Opetuspaketti on tilattavissa sähköpostitse osoitteesta nuortenpaiva(at)tieteenpaivat.fi
  • Opetuspaketin käyttö edellyttää äänentoiston ja näytön. Aineisto on hyödynnettävissä myös etäopetuksessa. Aineistoa voidaan hyödyntää 1-2 oppitunnin aikana. Sopii erikokoisille opetusryhmille.