Puhutaan siitä! Eli miten varmistaa toisen suostumus ihmissuhteissa

Kouluille tilattavat työpajat

Tervetuloa mukaan tarinalliseen työpajaan, jossa pohdimme yhdessä ja pienryhmissä itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisen suostumuksen tärkeyttä kaikissa ihmissuhteissamme. 

Ihmissuhteissa – myös somessa – suostumuksesta neuvotellaan jatkuvasti. Työpajassa tutustumme erilaisten tarinoiden kautta siihen, miten jokainen voi yhä paremmin kunnioittaa toisen itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeuden ja vapaaehtoisen suostumuksen toteutuminen edellyttää hyvää vuorovaikutusta. Kunnioittava kohtaaminen, toisen arvostaminen yhdenvertaisena sekä suostumuksesta käytävä keskustelu suojaa seksuaaliselta hyväksikäytöltä tai seksuaaliväkivallalta niin kasvokkain kuin somessa. Tämä vahvistaa kaikkien hyvinvointia. 

Tarinallisen työpajan harjoitukset edistävät oppijoiden tunnetaitoja korostamalla empatian, kunnioittavan kohtaamisen ja pettymysten sietämisen tärkeyttä. 

Koulutuksen järjestää VIGOR-hanke yhdessä irak- ja iranilaistaustaisten VIGOR-mentorien sekä Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman Intiimiys datavetoisessa kulttuurissa (IDA) -tutkimushankkeen kanssa.

  • Maksimiosallistujamäärä: 30 oppilasta / työpaja
  • Minimiosallistujamäärä: 15 oppilasta / työpaja
  • Työpajan kesto: 45 minuuttia
  • Tilat ja tarvittavat välineet koululla: Luokkahuone, tietokone ja esitystekniikka