Identiteetti ja maailmankuva

Voit etsiä Tieteen päivien 2023 ohjelmasta sinua kiinnostavia sessioita, paneeleja ja luentoja asiasanan perusteella. Alla näet klikkaamasi asiasanan hakutulokset.

Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Kotimaastaan poliittisista, taloudellisista tai etnisistä syistä lähteneiden pakolaisten ja siirtolaisten osa on esitetty pääosin synkissä väreissä. He ovat menettäneet kotinsa, sukulaisverkostonsa ja kaiken, mihin ovat tottuneet ja kokeneet omakseen....
Sibelius-lukion Tieteen päivien teemana on teologia. Keskiajalla kristinusko oli eurooppalaisia yhdistävä tekijä. Katolisen kirkon koululaitos oli samanlainen Viipurista Portugaliin, mutta mihin ja miten keskiajan ihmiset oikeasti uskoivat? Tätä käsittelee esitelmässään tutkijatohtori Mikko Posti....
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Sessiossa tarkastellaan monipaikkaisuutta ja siihen liittyviä uusia alkuja. Monipaikkaisuus voi syntyä esimerkiksi useamman kodin, maallemuuton tai maahanmuuton seurauksena. Pohdimme uusia alkuja uudessa paikassa ja eri elämänvaiheissa ja kysymme,...
Tähtitaivas on vaikuttanut uskontoihin, taiteeseen, tieteeseen ja politiikkaan aina varhaisista myyteistä moderniin maailmaan. Tiedämme tähdistä enemmän kuin olemme koskaan tienneet, mutta katsomme silti taivaalle vähemmän kuin koskaan aiemmin. Tule ihailemaan yötaivasta ilman kaupungin hukkavaloa...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Ilmasto- ja ympäristökriisin ytimessä on teollistuneissa yhteiskunnissa syvään juurtunut käsitys ihmisestä muusta luonnosta erillisenä toimijana. Yksilökeskeinen, ihmisen erillisyyttä ja erityisyyttä korostava ihmiskuva ohjaa sekä politiikkatoimia että...
Tähtitaivas on vaikuttanut uskontoihin, taiteeseen, tieteeseen ja politiikkaan aina varhaisista myyteistä moderniin maailmaan. Tiedämme tähdistä enemmän kuin olemme koskaan tienneet, mutta katsomme silti taivaalle vähemmän kuin koskaan aiemmin. Tule ihailemaan yötaivasta ilman kaupungin hukkavaloa...
Den nordiska samhörigheten var satt på prov under pandemin när nationella intressen fick företräde och det gemensamma nordiska sattes på undantag. I motsats till Europeiska unionen som är strakt institutionellt förankrad och som fattar bindande beslut för sina medlemsländer, är Nordiska rådet...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Julkisuudessa esiintyy toistuvasti keskusteluja lemmikinomistamisen ilmastovaikutuksista. Keskusteluissa tuodaan esiin esimerkiksi kissojen ja koirien lihapitoisen ruokinnan päästövaikutuksia. Lemmikkeihin liittyvä kuluttaminen nähdään ylipäänsä...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Monialaista ympäristö- ja kestävyystutkimusta hallitsee yhä pitkälti luonnontieteellisen tutkimusparadigman määrittämä käsitys siitä, miten ympäristö määritellään ja mikä on ihmisen rooli suhteessa siihen. Paneelissa tarkastellaan ihmisen ja muun...
Tähtitaivas on vaikuttanut uskontoihin, taiteeseen, tieteeseen ja politiikkaan aina varhaisista myyteistä moderniin maailmaan. Tiedämme tähdistä enemmän kuin olemme koskaan tienneet, mutta katsomme silti taivaalle vähemmän kuin koskaan aiemmin. Tule ihailemaan yötaivasta ilman kaupungin hukkavaloa...

Pages