På Vetenskapsdagarna 2017 diskuteras frihetens gränser ur olika perspektiv

Vetenskapsdagarna ordnas nästa gång 11 – 15.1.2017 i Helsingfors med temat Frihetens gränser. Forskare från olika discipliner berättar och diskuterar om aktuell forskning och vetenskapens möjligheter. År 2017 firas Finlands hundraåriga självständighet, vilket syns också i programmet. Denna gång handlar Vetenskapsdagarnas svenskspråkiga program om olika former av frihet under Finlands självständighetstid, det nordiska samarbetet, det autonoma Åland, vetenskapsnyheter och om ofrihet från olika synvinklar, såsom främlingsfientlighet förr och nu.  

Vetenskapsdagarnas program är gratis och öppet för alla. Majoriteten av sessionerna hålls i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33), men evenemanget syns också på stan, till exempel i Kronohagen där Vetenskapens natt ordnas. Vi har samlat ihop de svenskspråkiga sessionerna. Klicka på rubriken för att få veta mer. Hela programmet finns här: http://www.tieteenpaivat.fi/fi/ohjelma-2017

   
                                                                                                                                                                                                                       
Goda eller dåliga vetenskapsnyheter

I sessionen Goda eller dåliga vetenskapsnyheter bedömer fyra föreläsare nya vetenskapliga rön under ledning av redaktör Marcus Rosenlund (Yle). Vetenskapsnyheterna har valts ut av studerande vid Tölö gymnasium. Publiken får vara med och rösta om nyheterna är goda eller dåliga.

Sessionen hålls på torsdag 12.1 klockan 13.00–14.00 (Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 12)

Samtal om (o)frihet

Forskare i samtal om främlingsfientlighet förr och nu, det tillåtna inom rasbiologin, om åldrande och dess konsekvenser, om manlig fetma och vad det ställer till för individen och om kvinnlig mental hälsa ur ett historiskt perspektiv. Diskussionen är en del av Vetenskapens natt som ordnas inom Vetenskapsdagarna.

Sessionen hålls på torsdag 12.1 klockan 18.00–21.00 (Svenska Litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5)

Ljud högt, ljud fritt: Att begränsa friheten

Svenska litteratursällskapet i Finland ordnar seminariet Ljud högt, ljud fritt: Att begränsa friheten som samlar ihop forskare från olika discipliner som ser på olika former av frihet under Finlands självständighetstid. Bland annat lyfts fram synen i Sverige på Finlands självständighet, Ålandsfrågan, språklig frihet och begreppet frihet i filosofin.

Seminariet hålls på fredag 13.1 klockan 10.15–16.30 (Svenska Litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5)        

                                                                                                                                                                                                                   
Det autonoma Åland och enhetsstaten Finland ur ett historiskt och jämförande perspektiv

Under sessionen behandlas det problematiska i att enhetsstaten Finland systematiskt eftersträvar att centralisera och standardisera offentliga funktioner. Professor Jan Sundberg från Helsingfors universitet fungerar som ordförande i diskussionen.

Sessionen hålls på fredag 13.1 klockan 12.15–14.15 (Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 12)

Finlands problematiska nordism

När Finland (och Sverige) blev medlemmar i EU 1995 nedtonades det nordiska samarbetets betydelse och på sina håll framhölls att det var ett passerat kapitel. Med EUs kris har närheten till den nordiska gemenskapen lyfts fram igen. Vilka är möjligheterna och problemen med det nordiska samarbetet sett ur Finlands synvinkel? Är Norden Finlands viktigaste referensram?

Paneldebatten hålls på söndag 15.1 klockan 14.15–16.15 (Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 12)