Ljud högt, ljud fritt: Att begränsa friheten

Paikka: 
Tapahtumia muualla
Tapahtumia muualla lokaatio: 
Svenska litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5
Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
10.15 - 16.30

Seminarium på Svenska litteratursällskapet

10.15 Seminariet öppnas

10.30 Finlandssvensk språkvård och den språkliga friheten. Om Bergroths Finlandssvenska, filosofie doktor Charlotta af Hällström-Reijonen (SLS)

11.10 Finlandssvensk frihet? Självstyrelsesträvanden i det svenska Finland 1917–2017, professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet)

11.50 Lunch

13.00 ”Det är det gamla Sverige som nu står upp igen… Det finns nu två svenska stater…: Finland och det nutida kungariket Sverige.” Blev det så?, professor Torkel Jansson (Uppsala universitet)

13.40 Queera motiv i Hagar Olssons tidiga prosa, filosofie magister Eva Kuhlefelt (Helsingfors universitet)

14.20 Frihet att migrera till Sverige, docent Susanne Österlund-Pötzsch (SLS)

15.00 Kaffe

15.20 Begär, ansvar, frihet: spänningen mellan två moderna frihetstraditioner i G.H. von Wrights filosofi, docent Thomas Wallgren (Helsingfors universitet)

16.00 Det fria ordet i teori och praktik – mediernas ansvar för det offentliga rummet, professor Tom Moring (Helsingfors universitet)

Seminariet samlar forskare från olika discipliner som ser på olika former av frihet under Finlands självständighetstid.  Bland annat lyfts fram synen i Sverige på Finlands självständighet, Ålandsfrågan, språklig frihet och begreppet frihet i filosofin.