Ebba Witt-Brattström om metoo som vittneslitteratur

29.11.2018

Modiga kvinnor är temat för Svenska litteratursällskapets seminarium vid Vetenskapsdagarna 2019. Ebba Witt-Brattström, professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, håller ett anförande om Metoo som vittneslitteratur. Vi frågade henne vad det var som fick kvinnor att resa sig till motstånd mot sexuella trakasserier i just vår tid?

– Metoo-rörelsen initierades av unga kvinnor, påpekar Ebba Witt-Brattström, även om äldre kvinnor senare anslöt sig. Att det var de unga som började är ingen slump, menar jag. De har inte uppfostrats till att se trakasserier som en del av kvinnovarat. Det tycker jag är hoppfullt. Själv har jag tack vare metoo fått upp ögonen för den existentiella kränkning av människovärdet sexuella övergrepp innebär. De unga är också extra utsatta, i synnerhet i vår tid med dess extrema utseendefixering – allt våldsammare nätporr icke att förglömma.

– Som Simone de Beauvoir skrev i Det andra könet, så anses kvinnans kropp, till skillnad från mannens, vara någonting utöver henne själv. Metoo-vittnesmålen vill ändra på det synsättet, få kvinnor att återta kontrollen över den egna kroppen. Det är, inte minst internationellt sett, en världsrevolution. 

Ebba Witt-Brattström.
Ebba Witt-Brattström. Foto: Janne Rentola (Svenska litteratursällskapet).

Du kommer senare i år ut med en liten bok om Århundradenas metoo-röster. Vilka är de?

– I min nya bok #ärjagintemänniska. Århundradenas metoo-vrål tjuvkopplar jag en tvåtusenårig tradition av vittneslitteratur om sexuellt våld mot kvinnor med dagens metoo-utsagor. Jag registrerar skammen, modet, vreden, motståndet och sorgen. Kort sagt: kampen för människovärdet, som pågått sedan Antiken. 

– Litteraturen är ingen domstol, den ger röst åt alla, på lika villkor. Våldet mot kvinnor har många ansikten och många platser: det kan vara våldtäkt i en svensk statarlänga, i Balkankrigets fångläger, i extremkristna Giliad, i arabvärldens hyddor, i Gamla Testamentets klansamhälle, i de isländska sagorna, i nederlagets Tyskland 1945. Hedersvåld, tvångsäktenskap, könsstympning, pedofila övergrepp och sexuella trakasserier, allt finns beskrivet – för den som vågar se det.

Läs mer: SLS Seminarium Modiga kvinnor.

Text: Fredrik Hertzberg, tf. projektchef, Svenska litteratursällskapet.