Edistyksen Päivät 2014

4.9.2014

Tieteen viisaus? 10.–11.10.2014 Tieteiden talo, Helsinki

Edistyksen Päivät 2014 nostavat pohdittavaksi tieteellisen toiminnan luonteen, laadun ja luovuuden. Päivillä tarkas­tellaan eri tieteenalojen näkökulmasta tieteellistä ajattelua, tiedon tuottamista sekä tieteen ja käytännön välistä suhdetta.

Mistä ja miten syntyvät tieteen viisaus ja vahvuudet? Onko monitieteisyys ja tieteidenvälisyys aidosti mahdollista? Miten tiede ja käytäntö kohtaavat?

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille! Ohjelma ja info