Tieteen päivien 2017 teema on ”Vapauden rajat - Frihetens gränser”

4.5.2016

Tieteen päivien luento-ohjelma rakentuu vuonna 2017 ”Vapauden rajat” -teeman ympärille. Aihetta käydään läpi monipuolisesti eri tieteenalojen näkökulmista. Vapauden rajoja käsitellään päivien aikana satojen luentojen kautta.

Tieteen päivien teemaa lähestytään niin yksilönvapauksien kuin valtion ja vapauden suhteen kautta. Luonnontieteet käsittelevät teemaa maailman antamien rajoitusten näkökulmasta. Pääteeman lisäksi Tieteen päivien ohjelmassa tulee näkymään Suomi. Maamme täyttää ensi vuonna 100 vuotta ja yhdeksi suureksi aihekokonaisuudeksi Tieteen päivillä nouseekin historia ja identiteetti. Tieteen päivien ohjelmassa nostetaan esiin muuan muassa eurooppalaista ajankuvaa sata vuotta sitten. Päivien yhteydessä järjestettävässä Tieteiden yössä kuullaan ”Suomi saarena!” -luentosarja, joka on osa valtioneuvoston Suomi 100 -hanketta.

Tieteen päivien teemasta voi keskustella Twitterissä aihetunnisteella #vapaudenrajat. Mitä kaikkea sinulle tulee teemasta mieleen? Tieteen päivien teemoja on aikaisempina vuosina ollut muun muassa Sattuma, Kriisit, Arki ja Evoluutio.