Tieteen päivien 2023 kirja on mukana syksyn kirjamessuilla

31.8.2023

Tammikuussa vietettyjen Tieteen päivien Alku-teemaan pureutuva Alusta alkuun (Gaudeamus) on mukana sekä Turun että Helsingin Kirjamessujen ohjelmassa.

Alun määrittäminen on aina ollut vaikeaa. Miten luova idealle, lajille tai perinteelle voi löytää alkupisteen? Määrittääkö alku myös loppua vai toisinpäin? Alusta alkuun tuo esiin eri tieteenaloja yhdistäviä näkökulmia. Se kartoittaa historiallisia kehityskulkuja ja murroskohtia, tutkimusavauksia ja uusia alkuja sekä kurkistaa tulevaisuuteen.

Ihmisiä selin luentosalissa sekä Alusta alkuun kirjan kansikuva.

Turun Kirjamessuilla Tieteen päivien ohjelma syventyy Suomen itsenäisyyden alun kipeään muistoon, sisällissotaan. Tutkija ja tietokirjailija Tuomas Tepora on Tieteen päivien pääsihteeri Mandi Vermilän haastateltavana 29.9. klo 16 kirjamessujen Puisto-lavalla. Teporan artikkeli Alusta alkuun -kirjassa käsittelee sisällissodan muistamista ja sitä, kuinka suomalainen yhteiskunta lopulta selvisi kansaa jakaneesta sodasta.

Helsingin Kirjamessujen Tiedetorilla Tieteen päivien kirjan pohjalta kuullaan kaksi keskustelua.

Torstaina 26.10. klo 15.30 kielitieteilijät Kaius Sinnemäki ja Tommi Jantunen keskustelevat Vermilän johdolla ihmiskielen alusta. Maapallolla puhutaan yli 8000 kieltä ja viitotaan ainakin 200:aa viittomakieltä. Jos kieli ei typisty pelkkään puhuttuun kieleen, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme ihmiskielen alkuperästä? Keskustelu pohjautuu Sinnemäen artikkeliin Alusta alkuun -kirjassa.

Perjantaina 27.10. klo 13 tutkija Teea Kortetmäki taustoittaa ruuantuotantoon viime vuosina kohdistettua kritiikkiä ja avaa sitä, millainen ruokajärjestelmä voisi olla kestävä – ei pelkästään suomalaisille vaan globaalisti. Vermilä haastattelee Kortetmäkeä ruuantuotannon uusista aluista Kortetmäen Alusta alkuun -kirjaan kirjoittaman artikkelin pohjalta.

Lisätietoja syksyn messuista löydät Turun Kirjamessujen verkkosivuilta ja Helsingin Kirjamessujen verkkosivuilta.