Tieteen päivien 2023 ohjelmassa nähdään uusien alkujen taakse

25.10.2022

Suomen suurimman tiedetapahtuman ohjelma on julkaistu. Alku-teemaa lähestytään kymmenien eri tieteenalojen näkökulmista. Mistä ihmiskieli on saanut alkunsa? Miten hirmumyrskyt syntyvät? Voiko sukupolvien väliseen dialogiin syntyä uusi alku? Tieteen päiviä vietetään 11.–15.1.2023.

Uusi alku on aina monen tekijän summa. Yksittäisten alkupisteiden sijasta Tieteen päivien luennot ja keskustelut piirtävätkin jatkumoita, jotka ovat johtaneet erilaisten ilmiöiden, asioiden ja tapahtumien syntyyn. Hirmumyrsky kehittyy ihmiskieltä nopeammin, mutta molempien taustalla on monivaiheinen prosessi. Tieteen päivillä pohditaan myös, minkälaiset prosessit tässä ajassa johtavat parempiin alkuihin tulevaisuudessa.

Tieteen päivät nostaa laajalla ohjelmallaan esiin myös yhteiskunnallisia haasteita: tieteiden välistä yhteistyötä tarvitaan tulevaisuuden ennakoinnissa ja ratkaisuissa entistä enemmän; ulkomaalaiset, Suomeen muuttaneet asiantuntijat on saatava paremmin mukaan yhteiskunnan kehittämiseen”, Tieteen päivien pääsihteeri Ilari Hetemäki toteaa.

Tekniikan päivien ohjelma täydentää Tieteen päivien tarjontaa torstaina 12.1. ja sunnuntaina 15.1. Teknologian uusia alkuja lähestytään muun muassa kiertotalouden ja avaruuden valloittamisen näkökulmista.

Tieteen päivät järjestetään Helsingin yliopiston Porthaniassa (Yliopistonkatu 3) ja Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Yli puolet ohjelmasta kuvataan suorana lähetyksenä verkkoon. Tapahtumaviikon aikana Tieteen päiviä vietetään myös Turussa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Rovaniemellä. Rinnakkaisista tapahtumista lähetetään verkon välityksellä ohjelmaa kaupungista toiseen.

Yleisö katselee lavalla seisovaa puhujaa.

Kaupunkitapahtumat Tieteiden yö (12.1.) ja Tiedekioski (13.–14.1.) sekä 9.-luokkalaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu Nuorten päivä (13.1.) täydentävät Tieteen päivien ohjelmaa Helsingissä. Tieteiden yön ohjelma julkaistaan 17.11.2022.

Tieteen päivien järjestäjätahot ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry, Koneen Säätiö, Helsingin yliopisto, Helsingin Sanomain Säätiö ja Tekniikan akateemiset TEK.

Tieteen päiville ja sen oheistapahtumiin on vapaa pääsy.

Lisätietoja

Mandi Vermilä
vastaava tapahtumatuottaja

(09) 228 69 221 | mandi.vermila@tsv.fi

www.tieteenpaivat.fi