Vankiloiden kurssitarjonta laajenee tieteeseen – tutkittu tieto myös vankien saataville

13.11.2023

Rikosseuraamuslaitos ja Tieteen päivät tekevät yhteistyötä järjestämällä vankiloissa tiedekursseja. Tiedekursseille voi tällä hetkellä osallistua viidessä vankilassa, ja toiminnan toivotaan laajentuvan myös muihin vankiloihin.

Tiedekursseilla vangit tutustuvat tieteelliseen maailmankuvaan ja tutkimuksen tekemiseen seuraamalla Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) järjestämien Tieteen päivien luentotallenteita. Vangit oppivat uusista aiheista yhdessä muiden vankien ja kurssin vetäjien kanssa. Kurssit päättyvät etäyhteyksin toteutettuun tutkijatapaamiseen vankien valitsemasta aiheesta. Vangit saavat todistuksen kurssille osallistumisesta.

Tiedekursseja on tarjolla viidessä vankilassa

Tiedekurssit koostuvat Tieteen päivien luentotallenteiden seuraamisesta, muistiinpanojen tekemisestä sekä keskusteluhetkestä, jossa vangit käyvät kurssinvetäjän kanssa läpi luennon sisältöä ja sen herättämiä ajatuksia. Luennot käsittelevät esimerkiksi aikaa, uskontoa ja evoluutiota, maapallon historiaa sekä rakkautta ja parisuhteita. Luentotallenteiden lisäksi Tieteen päivät tarjoavat vankiloille tapahtuman ohjelmasta kootun kirjan sekä oheismateriaaleja.

Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen tiedekurssi järjestettiin vuonna 2020 Pelson vankilassa erityisohjaaja Marko Tiikkaisen aloitteesta.

”Pelson vankilassa oli tarvetta toiminnan ja uusien etäkoulutussisältöjen kehittämiselle. Halusimme tarjota vangeille rikoskeskusteluiden ja päihdekuntoutuksen lisäksi jotain, jolla ajatukset saataisiin pois vankilan perusarjesta, mutta joka toimisi myös osana vankien kuntoutusta ja vahvistaisi opiskelumotivaatiota”, Tiikkainen kertoo.

Tiedekurssista saatiin hyvää palautetta, ja vuonna 2023 tiedekursseille osallistuminen on mahdollista jo viidessä vankilassa: Pelsolla, Pyhäselällä, Hämeenlinnassa, Sukevalla ja Kestilässä. Tiedekurssien kurssikokonaisuutta muokataan kurssille osallistuvien vankien kiinnostusten kohteiden ja henkilökunnan resurssien mukaan. Tiedekurssien järjestämisestä vankiloissa vastaavat opinto-ohjaajat, opinnoista vastaavat erityisohjaajat, sekä vankiloiden koulutuskumppanina toimiva Koulutuskeskus JEDU, joka on ollut kehittämässä tiedekurssien sisältöjä.

”Kurssit on koettu hyvinä myös henkilökunnan keskuudessa. Kurssin voi järjestää joustavasti vankilan päiväjärjestys ja vuosikello huomioiden. Kurssi on toiminut meillä hyvänä ’kesäyliopistona’, kun muita toimintoja on ollut tarjolla vähemmän”, Tiikkainen toteaa.

Tutkitun tiedon tuominen vankilaan tukee myös Rikosseuraamuslaitoksen arvoja ja strategiaa

Tieteen päiville yhteistyön vankiloiden kanssa on luontevaa, sillä tapahtuman tavoitteena on tuoda tutkittua tietoa kaikkien saataville. Tutkitun tiedon tuominen vankilaan tukee myös Rikosseuraamuslaitoksen arvoja ja strategiaa. Kurssien tiedeteemat tarjoavat jo itsessään arvokasta sivistyksellistä pääomaa, ja lisäksi vankien vuorovaikutustaidot kehittyvät kurssilla käytävissä jälkikeskusteluissa.

”Riittävän tiedepääoman puuttuminen altistaa syrjäytymiselle. Siksi tutkittuun tietoon ja tieteen tekemiseen tutustumista voi hyvin pitää myös kuntouttavana toimintana. Tiedepääomaa tarvitaan kaikissa elämän vaiheissa ja kaikilla elämän alueilla, ja se mahdollistaa osallistumisen yhteiskuntaan ja itsestä huolehtimisen”, kertoo Tieteen päivien pääsihteeri Mandi Vermilä.

Tieteen päivien tallenteet ovat kaikkien katsottavissa YouTubessa

Tieteen päivät on kaikki tieteenalat kattava tiedetapahtuma, jossa eri alojen tutkijat kertovat laaja-alaisesti tieteestä ja tutkimuksesta sekä tieteen mahdollisuuksista. Tieteen päivät järjestetään Helsingissä kahden vuoden välein ja tapahtumaan on vapaa pääsy.

Osa Tieteen päivien ohjelmasta kuvataan suorana verkkoon. Etäyhteys on ollut erinomainen tapa seurata Tieteen päiviä myös muualta käsin. Suorien lähetysten tallenteet on koottu Tieteen päiviä järjestävän Tieteellisten seurain valtuuskunnan Tiedetv-kanavalla YouTubeen.