Ohjelma - Tieteen päivät 9.-13.1.2019

Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään Helsingissä 9.–13.1.2019. Ohjelma rakentuu Rohkeus – Mod -teeman ympärille, jota tarkastellaan niin tekoälytutkimuksen ja luonnontieteiden kuin historian ja yhteiskuntatieteidenkin näkökulmista. Keskenään hyvin erilaisista keskusteluista ja luennoista löytyy jotain yhteistä: rohkeus on usein rajojen ylittämistä.

Rohkeita rajanylityksiä tarvitaan, kun muutetaan vallalla olevia käsityksiä. Rohkeus ilmaista oma sukupuolensa -sessiossa (12.1.) esitellään sukupuolen moninaisuutta koskevaa monitieteellistä tutkimusta, kun taas Mitä on tulevaisuuden rohkean rokassa? Muuttuva ruokakulttuuri -session (13.1.) luennot pohtivat, minkälaisia rajoja tulevaisuuden ruokakulttuuri vielä ylittää. Vaarallisia kokeita – liiallista rohkeutta? -session (10.1.) puhujat kysyvät, mitä rajoja geenimuokkauksessa on eettisesti sopiva ylittää, vaikka rohkeus riittäisikin.

Tieteen päiville 2015 osallistuneita nuoria kuuntelemassa luentoa auditoriossa.
Kuva: Jari Loisa, Tieteen päivät 2015.

Historian rohkeita rajanylittäjiä tarkastellaan muun muassa Rohkeasti ammattiin: ensimmäisten suomalaisnaisten matka lääkäreiksi, juristeiksi ja papeiksi -session (12.1.) luennoissa. Alustuksissa käsitellään suomalaisten uranuurtajanaisten ominaisuuksia, kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat auttaneet heitä päättäväisesti raivaamaan tietä miesten hallitsemissa ammateissa. Kirjaimellisesti rajojen ylittämisen vaatima rohkeus tulee ilmi maahanmuuttoa käsittelevässä sessiossa Rohkeus muuttaa maata (13.1.). Tekoälyä käsittelevissä paneeleissa keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina rajoja ja rohkeutta pohditaan haastavasta näkökulmasta: miten tekoäly saadaan pysymään jatkossakin ihmisen asettamissa rajoissa?

Tieteen päivillä tuodaan myös esille, minkälaisia rajoja tutkijat ovat joutuneet ylittämään puolustaessaan tieteen asemaa sekä oman työnsä edellytyksiä. ”Tieteen päivien avajaisesitelmöitsija, Central European Universityn vararehtori Éva Fodor, on esiintynyt rohkeasti julkisuudessa tilanteessa, jossa kansainvälisesti korkeatasoinen yliopisto on joutunut kansallisen hallituksen uhkaamaksi. Näillä Tieteen päivillä puhutaankin paljon rohkeudesta, jota tarvitaan mielipiteen esittämiseen: niin tutkijan sananvapaudesta kuin kansalaisrohkeudestakin”, Tieteen päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, professori Tuija Pulkkinen summaa. Fodorin esitelmä Unite to fight for academic freedom! kuullaan Tieteen päivien avajaisissa 9.1.

Kun löydät ohjelmasta jotain ohittamatonta, jaa se somessa tunnisteella #minämenen.

Jos haluat tutustua Tieteen päivien ohjelmaan mieluiten paperisena, voit hakea ohjelmalehden jakelupisteiltämme (Helsingin yliopiston päärakennus, Kaisa-talon Kirja & Kahvi, Tieteiden talo & Tiedekirja) tai tilata lehden suoraan kotiisi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tilaukset@tieteenpaivat.fi.