Nuorten päivä 11.1.

Tieteen päivien Nuorten päivä järjestetään 11.1.2019 klo 10–14 Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa (Fabianinkatu 26). Päivä on suunnattu 9.-luokille ja toisen asteen opiskelijoille. Nuorten päivään osallistuminen on maksutonta, mutta osallistuminen edellyttää sitovaa ennakkoilmoittautumista.

Opettajat tai muut ryhmien yhteyshenkilöt voivat ilmoittaa oheisella lomakkeella 10-35 hengen ryhmiä. Ilmoittautumisen yhteydessä yhteyshenkilöt rakentavat ryhmälleen aikataulun. Voitte valita ohjelmaa koko Nuorten päivän ajaksi (klo 10-14) tai osallistua vain yhteen tai kahteen ohjelmakokonaisuuteen. Huomaattehan, että ilmoittautumiset vahvistetaan erillisellä vahvistussähköpostilla, joka lähetetään viikon sisällä ilmoittautumisesta. 

Kysymykset ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen info@tieteenpaivat.fi.

Ohjelma

Työpajat

Työpajojen kesto on 40 minuuttia. Työpajoihin mahtuu kerrallaan max. 40 oppilasta.

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Eläydy antiikin ja muinaisen Lähi-idän mysteeriuskontoihin! Työpajassa opitaan draaman keinoin historiallisista mysteeriuskonnoista sekä niihin kuuluneista salaisista rituaaleista. Pienryhmät rakentavat asiantuntijoiden ohjauksessa oman mystisen rituaalinsa – on se sitten hurja initiaatioriitti, ikiaikainen luomismyytti tai ihan jotain muuta.

Työpajan vetävät FT Marika Rauhala, FM Roosa Kallunki sekä Repekka Uotila.

Järjestäjät: Lähi-idän, Ateenan ja Rooman instituutit sekä Tiedeinstituuttifoorumi

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Yhteiskuntasimulaattorin tarkoituksena on herättää keskustelua ja lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, äänestämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Tarkoituksena on osoittaa, että jokaisen äänellä on merkitys ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu kaikille. Pelin aikana päästään äänestämään monista ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja niiden seurauksia simuloidaan yhdessä. Samalla osallistujat pääsevät kokeilemaan elämää erilaisten ihmisten saappaissa. Minkälaisen yhteiskunnan te luotte?

Työpajan vetävät tutkija, VTT Maria Heiskanen ja VTM Laura Kyntölä

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Tiedätkö mihin älylaitteesi näytön toiminta perustuu? Entä oletko kuullut itsestään puhdistuvista ikkunoista? Voiko metallilla olla muisti? Mitä sinulle tulee mieleen sanasta nanoteknologia? Tule työpajaamme tutkimaan, miten nämä kysymykset liittyvät toisiinsa sekä kokeilemaan itse nanoteknologian käytännön sovellutuksia!

Työpajan vetävät aineenopettajaopiskelijat Kemianluokka Gadolinista.

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Filosofiatyöpajassa tutkitaan yhdessä keskustellen ja ajatellen, mitä merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa on pohdinnalla, selvittämisellä, argumentoinnilla ja kysymisellä. Lisäksi pohditaan ja miten nämä ajattelun ja keskustelun keinot eroavat toisistaan.

Työpajan vetävät väitöskirjatutkija Minna-Kerttu Vienola sekä lukion filosofian opettaja ja demokratia-aktiivi Aki Saariaho.

Järjestäjä: Filo – Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Tutkijan työ muistuttaa usein etsivän työtä. Tehdäkseen omia päätelmiään tutkijan on ensin selvitettävä mitä, missä ja milloin jotakin tapahtui, mihin käytetään myös tietokantoja. Tule digietsivätyöpajaan selvittämään arvoitusta ja paljastamaan vihjeitä, jotka löydät tutkimalla verkossa olevia oikeita historiaa käsitteleviä tietokantoja. Lopuksi tee omat johtopäätöksesi siitä mitä tapahtui.

Työpajan vetävät Anniina Leskinen ja Paula Rajala.

Klo 10.00–10.40, 10.50–11.30, 11.40–12.20, 12.30–13.10 ja 13.20–14.00

Tervetuloa arkipäiväistämään tulevaisuutta uutisotsikoiden avulla. Mitä lukee lehdessä vuonna 2048? Onko silloin lehtiä? Tulevaisuuden sanomat -harjoituksella konkretisoidaan omia ajatuksia ja olettamuksia tulevaisuuskuvien taustalla. Tässä työpajassa käytetään apuna Sitran Megatrendikortteja ja Tulevaisuussanomat -julistetta.

Työpajan vetää Sitran ennakoinnin asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen.

Luennot

Luentokokonaisuuksien kesto on 40 minuuttia. Luennoille mahtuu kerrallaan max. sata oppilasta.

Klo 10.00-10.40

  • dosentti Jyri Komulainen (Helsingin yliopisto): Voiko uskonto olla radikalismia?
  • TT, uskontodialogin asiantuntija Elina Hellqvist (Kirkon ulkoasiain osasto): Rohkeaa uskoa: Nykyajan marttyyreista dialogiin

Uskonto on palannut 2000-luvun globaaleissa muutoksissa julkiseen keskusteluun tavalla, jota harva osasi ennustaa. Uskontojen poliittisen merkityksen kasvu liitetään usein yksioikoisesti vain fundamentalistisiin ääriliikkeisiin. Luentokokonaisuudessa tarkastellaan uskonnollisen radikalismin positiivisia ilmenemismuotoja – sitä, miten uskonnot toimivat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä yhteiskunnallisen harmonian kasvualustana.

Klo 10.50-11.30

  • dosentti Erika Ruonakoski (Jyväskylän yliopisto)
  • dosentti Sonja E. Koski (Helsingin yliopisto)

Keskustelussa kysytään, mitä rohkeus on ja millä ehdoin voidaan puhua eläinten rohkeudesta. Onko rohkeus hyve, yksilöllinen piirre, lajiominaisuus vai haastavassa tilanteessa omaksuttu asenne? Mikä on uteliaisuuden ja rohkeuden välinen suhde? Tutkijat pohtivat, millä tavalla eläinyksilö ylittää omia rajojaan suuntautuessaan kohti uutta ja tuntematonta ja miten toisten antama malli ja rohkaisu voivat lieventää pelkoa.

Klo 11.40–12.20

  • dosentti Paul-Erik Korvela (Jyväskylän yliopisto): Jos nyt on totuuden jälkeinen aika, milloin oli totuuden aika? Politiikan ja totuuden suhteesta.
  • dosentti Maria Mäkelä (Tampereen yliopisto): "Tämä liikuttava tarina on niin monella tapaa tosi!” – tarinallisuuden vaarat sosiaalisessa mediassa

Valtio-opin dosentti Paul-Erik Korvela suhteuttaa keskustelua ”totuuden jälkeisestä ajasta” politiikan historiaan ja tarkastelee samalla politiikan ja totuuden suhdetta. Väite totuuden jälkeisestä ajasta on itsessään totuudenjälkeinen, kokemus jostakin muutoksesta ja siirtymisestä uuteen aikakauteen. Politiikan tutkimus kuitenkin selvästi osoittaa, että samoja piirteitä on ollut politiikassa läsnä ennenkin.

Kertomuksen vaarat -projektin johtaja Maria Mäkelä kertoo luennollaan, miten tekaistuistakin tarinoista voi tulla somessa ”totta”, jos niihin on helppo samastua ja ne tarjoavat moraalisen opetuksen helpossa paketissa. Viidentoista minuutin mittaisten luentojen jälkeen on varattu kymmenen minuuttia keskustelulle.

Klo 12.30–13.10

  • Professori Hannu Koskinen (Helsingin yliopisto)
  • Professori Rami Vainio (Turun yliopisto)

Avaruusfysiikan professorit Hannu Koskinen ja Rami Vainio keskustelevat yleisön kanssa avaruustutkimuksen suurista onnistumisista ja harmillisista epäonnistumisista. Koska isossa avaruushankkeessa moni asia voi mennä pieleen, tutkijoiden on kestettävä pitkäaikaista stressiä ja oltava valmiita nousemaan epäonnistumisista yrittämään uudelleen aiemmista virheistä viisastuneina.

Klo 13.20–14.00

  • akatemiatutkija Oula Silvennoinen (Helsingin yliopisto)
  • dosentti Mirkka Danielsbacka (Turun yliopisto)

Luentokokonaisuus käsittelee rohkeuden ja pelkuruuden, sankaruuden ja velvollisuuden täyttämisen ulottuvuuksia sotatilanteissa, fyysisen väkivallan, vahingoittumisen ja kuoleman vaaran uhan alla, ja sodan luomissa poikkeuksellisissa sosiaalisissa ympäristöissä.