Hyvät, pahat ja rumat – mielikuvat oikeudellisen tiedon haltijoista autonomian Suomessa

Päivä: 
Perjantai 15.1.
Aika: 
13.30 - 14.00
Formaatti: 
Suoratoisto (YouTube)
Suoratoistokanava: 
Porthania I
Ohjelmatyyppi: 
Luento

Katso luennon videotallenne tästä.

Nykyään oikeudellista työtä Suomessa tekevät yliopistokoulutetut juristit. Näin ei ole ollut aina. Suomessa on perinteisesti hankittu oikeudellista tietotaitoa käytännön toiminnan kautta, vaikka yliopistotutkinnoista onkin 1900-luvun kuluessa tullut lähes yksinomainen väylä oikeudellisiin ammatteihin. 1800-luvulla muodostuva juristiprofessio yritti tehdä pesäeroa itseoppineisiin ”nurkkakirjureihin” ja maallikkoasioitsijoihin maalaamalla nämä taitamattomiksi riidankylväjiksi ja päämiehensä tuhoaviksi puoskareiksi. Oikeat juristit nähtiin rehellisinä ja taitavina ammattilaisina. Maaseudulla kaupunkilaisadvokaatit nähtiin puolestaan ahneina ulkopuolisina, jotka riistivät osaamatonta kansaa. Asiaa sotki vielä nouseva nationalismi, jossa oikeudellinen osaaminen nähtiin voimauttavana mahdollisuutena suomenkieliselle enemmistölle. Se yhtäältä antoi uusille sosiaaliryhmille mahdollisuuksia sosiaaliseen nousuun, mutta loi myös mahdollisuuksia luottamusaseman väärinkäyttöön ja talousrikoksiin. Tämä puolestaan tarjosi ”oikeille” juristeille propaganda-aseita maallikkoja vastaan.

  • Luennoitsija: Professori Mia Korpiola (Turun yliopisto)