klo 14.30–14.45: Tutkija Leena Haanpää (Turun yliopisto): Onko taloudellisessa niukkuudessa elävien nuorten kuluttajuus toimijuutta vai sopeutumista?

Perjantain (15.1.) ohjelma

Perheen taloudelliset vaikeudet heijastuvat nuorten arkeen monella tavoin, mm. perheen kanssa vietettyyn yhteiseen aikaan ja yhdessä tekemiseen sekä nuorten kulutusmahdollisuuksiin.Tämä näkyy esimerkiksi perheen yhteisissä ruokailuhetkissä ja erityisesti isien osallistumisessa niihin. Vaikeaksi perheensä taloustilanteen kokevista nuorista vain joka kymmenes ruokailee päivittäin isänsä kanssa, äitiensä kanssa joka viides. Sama trendi näyttäytyy nuorten ja heidän vanhempiensa välisessä keskusteluyhteydessä. Vaikea taloustilanne nousee esiin erityisen voimakkaasti isien ja nuorten välillä, vain seitsemän prosenttia vaikeaksi perheensä taloustilanteen kokevista keskustelee päivittäin isänsä kanssa itselleen tärkeistä asioita. Tosin helpossa taloustilanteessa olevistakaan ei isänsä kanssa keskustellut kuin 12 prosenttia nuorista. Tilanne oli hieman parempi äitien osalta, joiden kanssa vaikeassa taloustilanteessa olevista nuorista 14 prosenttia keskusteli päivittäin (helppo taloustilanne 22 %). Nämä tulokset käyvät ilmi vuonan 2014 kerätystä Nuoret luupin alla -tutkimuksesta, joka tarkastelee laajasti lasten ja nuorten elinoloja ja minkä varaan tämä esitys rakentuu.