klo 15.00–15.15 Yliopisto-opettaja Anne Puuronen (Turun yliopisto): Kun tiedostava syöminen syö elämän – Modernit ruokahuolet ja terveyskulttuuri anoreksian peilissä

Lauantain (16.1.) ohjelma

Syöminen on elämämme ensimmäisiä tekoja – syömme ennen kuin ymmärrämme kieltä, sukupuoltamme tai kansalaisuuttamme, ylipäätään mitään muuta kuin nälän.” -- Kanadalaisen kirjailijan Margaret Atwoodin ajatus sopii hyvin lähtökohdaksi tarkastella myös nykykuluttajan ruokasuhdetta ja anoreksiaa sen yhtenä ilmentymänä. Miten syöminen, kyky jonka heti maailmaan tultuamme ensimmäisenä hallitsemme vaikuttaa nykyään olevan hyvinkin kompleksinen ilmiö?  Olennaista on huomata, että syömisen funktio ravinnon tarpeen tyydyttämisenä ei ole hävinnyt minnekään. Nälän/kylläisyyden tunnistaminen fysiologiaan kiinnittyvänä ruokakäyttäytymisen puolena vaikuttaa kuitenkin vaikeutuneen samaan aikaan kun syömisen rooli kulttuurisena ja itseilmaisullisena elämän osa-alueena on kasvanut nykykuluttajan ruokakäyttäytymisessä. Kerron Tiedekioskissa tutkimuksestani, jossa olen tarkastellut kysymystä, millaisia merkityksiä syömisen hallinnalle rakentuu anoreksiassa.