klo 15.30–15.45 Erityisasiantuntija Tiina Kauppinen (Luonnonvarakeskus): Voivatko suomalaiset tuotantoeläimet paremmin kuin ulkomaiset?

Perjantain (15.1.) ohjelma

Hyvinvointi on eläimen kokemus omasta psyykkisestä ja fyysisestä olotilastaan. Hyvinvointiin vaikuttavat eläimen mahdollisuudet sopeutua ympäristön tapahtumiin ja olosuhteisiin, sekä se, millaiseksi eläin on jalostettu. Hyvinvoiva eläin pystyy toteuttamaan luontaisia käyttäytymistarpeitaan. Suomessa eläintautitilanne on hyvä, mutta käyttäytymistarpeiden osalta parannettavaa on esim. eläinten liikkumisenvapauden suhteen: kanoja kasvatetaan edelleen virikehäkeissä, lehmiä pidetään kytkettyinä parsiin, suurin osa sioista porsii edelleen häkeissä, eivätkä siat ja broilerit yleensä pääse ulos. Suomessa tuotantoeläimiä lääkitään verrattain harvoin. Broilereille ei anneta antibiootteja lainkaan, vaikka nekin voivat joskus olla lääkinnän tarpeessa. Broilerintuotannossa käytetään nopeakasvuiseksi jalostettua eläinainesta, mistä seuraa ongelmia lintujen luustolle sekä sydän- ja verenkiertoelimistölle.