klo 17.30–17.45 Tutkijatohtori Eila Kauppinen (Nuorisotutkimusverkosto): Mitä ruoan avulla voi oppia?

Perjantain (15.1.) ohjelma

Lapset ja nuoret oppivat ruokaan liittyviä tietoja ja taitoja kodissa, koulussa ja vapaa-ajalla. Opittaviksi asioiksi mielletään terveyteen ja ravitsemukseen sekä ruoanvalmistukseen liittyvät tiedot ja taidot.  Ruoka ja ruoanvalinta liittyvät myös ruoantuotantoon, ympäristökysymyksiin ja yleensä kestävään kehitykseen globaalisti. Usein esimerkiksi kouluopetuksessa, kouluruokailussa tai nuorisotalon kokkikerhossa huomiotta jäävät monet asiat, joita voidaan oppia ruokaa ja yhdessä syömistä hyödyntäen. Keskeistä on, että lasten ja nuorten eri paikoissa oppimat tiedot ja taidot muodostavat heidän arkeensa liittyviä kokonaisuuksia. Näin opitut asiat otetaan helpommin käyttöön omassa toiminnassa. Ruoka itsessään ei opeta, mutta se on hyvä väline oppia erilaisia tietoja ja taitoja. Tiedekioskin esityksessä pohdin eri näkökulmista, mitä nämä tiedot ja taidot ovat.