Kokemustiedon kääntämisen taito

Päivä: 
Torstai 14.1.
Aika: 
15.00 - 17.00
Formaatti: 
Suoratoisto (YouTube)
Suoratoistokanava: 
Porthania II
Ohjelmatyyppi: 
Sessio

Katso session videotallenne tästä.

Kokemustiedolla tarkoitetaan yksilöiden ja ryhmien elettyyn kokemukseen perustuvaa tiedollista ja kehollista ymmärrystä asioista. Vaikka useat tieteenalat ovat pitkään tutkineet arkea ja sen moninaisia käytäntöjä, kokemustiedon hyödyntäminen tutkimuksessa ja erityisesti tämän analyyttinen kääntäminen käytännöllisiksi politiikkasuosituksiksi ja -toimenpiteiksi on edelleen harvinaista myös Suomessa. Esitelmissä osoitetaan, millaisin menetelmin ja lähestymistavoin kokemustietoa on mahdollista kerätä sekä kääntää laajemmin yhteiskunnan hyödynnettäväksi. Sessiossa keskustellaan kokemustiedon kääntämisen taidosta myös kriittisesti: mitä tutkijan pitää huomioida kokemustietoa analysoidessaan, miten suhtautua vähätteleviin puheenvuoroihin kokemustiedon arvosta ja kuinka erilaiset teknologiat sekä kokemustieto kietoutuvat yhteen.

  • 14.00-14.10 Puheenjohtajan alustus: dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (Tampereen yliopisto)
  • 14.10-14.40 Dosentti Kristiina Korjonen-Kuusipuro (Itä-Suomen yliopisto): Hyvä ja paha kokemustieto – tunteet ikäihmisten teknologiasuhteissa
  • 14.45-15.15 Professori Helinä Melkas (Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto): Hoivarobotiikka ja hiljainen tieto sen käytön haasteista ja mahdollisuuksista
  • 15.20-15.50 Väitöskirjatutkija Jarkko Salminen (Tampereen yliopisto): Mielenterveys, palvelut ja kuntoutujanuorten piiloon jäävät kokemukset