Kestävyys

Voit etsiä Tieteen päivien 2023 ohjelmasta sinua kiinnostavia sessioita, paneeleja ja luentoja asiasanan perusteella. Alla näet klikkaamasi asiasanan hakutulokset.

Uuden teknologian kehittäminen ja käyttöönotto luo meille uusia eettisiä ongelmia. Suomi ei ole perinteisesti ollut avaruuden suurvalta, mutta viimeisten vuosien aikana ovat suomalaiset toimijat lähteneet valloittamaan myös avaruutta. Avaruustoiminnan tekemiseen tarvitaan Suomessa lupa työ- ja...
Päivän painissa kysytään, onko tulevaisuus valoisa vai musta. Onko ekologinen kestämättömyys mahdollista pysäyttää? Onko kyse suuresta romahduksesta vai vähittäisestä siirtymästä? Kykeneekö ihmiskunta muuttumaan? Jos ei, mistä se johtuu? Entä tiede – tarvitaanko uusien tieteenalojen alkua?...
Uudet teknologiat mahdollistavat avaruuden uudenlaisen hyödyntämisen. Aiempaa edullisempien piensatelliittien mahdollisuudet eri alojen tutkimukselle ovat laajat. Niiden käyttö yhteiskunnan eri aloilla on kuitenkin vielä melko vähäistä. Mitä mahdollisuuksia uusi avaruustalous avaa esimerkiksi...
Viime aikoina on keskusteltu vilkkaasti siitä, suunnitellaanko Helsinkiä sijoittajien vai kaupunkilaisten ehdoilla. Paneelikeskustelussa pohditaan, miten Helsingin suunnittelussa ja rakentamisessa olisi mahdollista nostaa etusijalle yleinen viihtyvyys, ilmastokestävyys ja kulttuuriympäristön...
Ilmastonmuutokseen ja ruokaturvahaasteeseen vastaaminen vaatii suuria muutoksia maailman ruokajärjestelmiltä. Onkin aiheellista puhua koko ruokajärjestelmän muuttamisesta eli ruokamurroksesta. Ruokamurroksella tulee olemaan merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia. On pidettävä huolta...
Autojen ja ajettujen kilometrien määrä on kasvanut jatkuvasti lukuun ottamatta 1990-luvun alkua ja COVID-19 pandemian aikaa. Liikenne aiheuttaa monia ympäristöongelmia, kuten melua ja noin 20 % maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen vaatimalla infrastruktuurilla on haitallisia vaikutuksia...
Sessiossa keskustellaan utopian ja utooppisen toiminnan perustavanlaatuisista kysymyksistä. Keskustelua verhoava pääkysymys on, onko utopioilla alkua tai loppua? Mitä utopian toteutumisen kannalta tarkoittaa se, jos sille määritellään ennalta jokin tavoitetila ja sen mukainen päätepiste tai jos...
Pohjoinen kiinnostaa niin matkailijoita kuin esimerkiksi kaivosyhtiöitä. Mutta kuinka toimia Lapissa kestävästi? Tilaisuus lähetetään Helsingin Tieteen päiville suorana lähetyksenä Lapin yliopiston Tieteen päiviltä. Tutustu Lapin yliopiston Tieteen päivien koko ohjelmaan osoitteessa Tieteen päivät...
Tekstiiliteollisuus on suuressa muutoksessa, kun kiertotaloudesta tulee todellisuutta vuonna 2023. Kiertotalous rajataan usein koskemaan kapeasti vain tuotteen poistumista käytöstä ja muuttumista jätteeksi. Tällöin puhutaan materiaalikiertojen sulkemisesta, tekstiilijätteen keruusta, jätteen...
Ilmasto- ja ympäristökriisin ytimessä on teollistuneissa yhteiskunnissa syvään juurtunut käsitys ihmisestä muusta luonnosta erillisenä toimijana. Yksilökeskeinen, ihmisen erillisyyttä ja erityisyyttä korostava ihmiskuva ohjaa sekä politiikkatoimia että totuttuja tapojamme olla, kuluttaa ja elää...

Pages