Peruttu: Feminismin uusia alkuja 2000-luvulla – Feminismens nya starter på 2000-talet

Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
17.00 - 18.45
Paikka: 
PII, Porthania, Yliopistonkatu 3
Suoratoisto: 
Tilaisuus kuvataan suorana verkkoon

Feminismi on poliittinen liike, joka on tavoitellut sukupuolten välistä tasa-arvoa 1800-luvulta lähtien. Kyse on ylirajaisesta liikkeestä, jonka tavoitteet ovat kuitenkin olleet aina sidoksissa kunkin ajan historialliseen ja kulttuuriseen kontekstiin. Tämä on tuonut liikkeen kehitykseen monitahtisuutta, mikä on synnyttänyt samalla uusia alkuja.

Tässä sessiossa keskitymme intersektionaaliseen feminismiin, joka on voimistunut Suomessa vähitellen 2000-luvun kuluessa. Esityksissä tarkastellaan feministisen liikkeen suhdetta transkysymyksiin, rodullistettua feminismiä sekä äitiyden ja feminismin monitahoista suhdetta niin Suomessa kuin laajemminkin kansainvälisesti. Sessio on kaksikielinen.

Feminism är en politisk rörelse som har strävat efter jämställdhet sedan 1800-talet. Det är en gränsöverskridande rörelse, vars mål alltid har varit kopplade till varje tids historiska och kulturella sammanhang. Detta har fört med sig en flerstegskaraktär av rörelsens utvecklingen, vilket i sin tur har gett upphov till flera nya starter samtidigt.

I denna session kommer vi att fokusera på den så kallade intersektionella feminismen, som successivt har stärkts i Finland under 2000-talet. Presentationerna undersöker den feministiska rörelsens relation till transfrågor, rasifierad feminism och det mångfacetterade förhållandet mellan moderskap och feminism, både i Finland och mer internationellt. Sessionen är tvåspråkig.

  • Puheenjohtaja: dosentti Heidi Kurvinen (Turun yliopisto)
  • forskarstuderande Jasmine Kelekay (University of California): Mot en nordisk svart/afrofeminism
  • forskarstuderande Nina Nyman (Åbo Akademi): Feminismens ambivalenta förhållande till moderskap