Lukutaidon monet muodot

Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
13.00 - 14.45
Paikka: 
Stage, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4
Suoratoisto: 
Tilaisuus kuvataan suorana verkkoon

Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä.

Strategisen tutkimuksen neuvoston LITERACY-ohjelman (2020–26) keskiössä on tiedon lukutaito. Sillä viitataan taitoihin ja tapoihin käsitellä tietoa. Informaation lisääntyvä määrä, sirpaleisuus ja moninaisuus haastavat niin tiedon vastaanottamisen ja omaksumisen kuin käsittelyn ja käyttämisen taidot ja tavat. LITERACY-ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja siihen, miten tietoa voidaan käyttää kriittisesti ja rakentavasti niin yksilöiden kuin yhteiskunnallisen päätöksenteon ja toiminnan tukena.

Tämä sessio sisältää yhden puheenvuoron jokaiselta LITERACY-ohjelmassa mukana olevalta hankkeelta. FINSCI esittelee tiedepääoman käsitteen ja ottaa kantaa siihen, miksi lukutaidon eriytyminen on haaste demokratialle. CRITICAL käsittelee lasten ja nuorten kriittistä lukutaitoa. Tarkastelun kohteena on erityisesti lasten peruslukutaidon, kielellisen taidon ja kotiympäristön yhteys kriittiseen lukutaitoon. DataLit purkaa dataan liittyviä myyttejä ja väärinymmärryksiä sekä avaa analyyttisesti erilaisia yleisiä käsityksiä ja väittämiä datasta. SILE pohtii sitä, miten hiljaisten toimijoiden asema, hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lakien valmistelussa. PROSHADE esittelee tiedon lukutaitoa terveyden ja hyvinvoinnin välineenä.

Järjestäjä: LITERACY

  • Puheenjohtaja: tutkimusjohtaja Jarmo Viteli (Tampereen yliopisto)
  • Johanna Kaakinen (FINSCI): Mitä on tiedepääoma ja kuinka paljon suomalaisilla on sitä?
  • Minna Torppa (CRITICAL): Lasten ja nuorten kriittinen lukutaito
  • Karoliina Snell (DataLit) ja Marjut Salokannel (DataLit): Enemmän on paremmin ja muita datamyyttejä
  • Kati Rantala (SILE): Tiedon luonne lainvalmistelussa hiljaisten toimijoiden näkökulmasta
  • Anna-Aurora Kork (PROSHADE): Tiedon lukutaito terveyden ja hyvinvoinnin välineenä