Terveydenhuolto digitalisoituu, mutta katsekontaktia ei voi korvata

Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
13.00 - 13.30
Paikka: 
Suomen Laki -sali, Porthania, Yliopistonkatu 3
Suoratoisto: 
Tilaisuutta ei kuvata verkkoon

Terveydenhuollon vuorovaikutuksen digitalisoituminen voi parhaimmillaan sujuvoittaa ammattilaisten työtä, helpottaa kansalaisten hoitoon hakeutumista sekä tasoittaa ammattilaisen ja potilaan tiedollista epäsymmetriaa. Toisaalta digitalisoituminen tuo mukanaan haasteita. Hoitosuhteen näkökulmasta keskeiset, tekstin ja/tai videon avulla toimivat etävastaanotot eivät aina ole optimaalisia potilaan ja ammattilaisen välisen vuorovaikutuksen kannalta.

Verrattuna kasvotusten tapahtuvaan vuorovaikutukseen jää etävastaanotolla muun muassa suuri määrä luottamuksellisen hoitosuhteen syntymisen kannalta tärkeää informaatiota saamatta. Sen sijaan että digitalisaatiota pidettäisiin yleisenä ratkaisuna terveydenhuollon resurssipulaan, olisikin tarkasteltava kriittisesti, millaisiin palveluihin ja kohtaamisiin teknologiavälitteinen vuorovaikutus sopii ja mihin ei. Tässä esityksessä kysymystä pohditaan erityisesti vuorovaikutusdynamiikan, hoitosuhteen ja hoitotoimenpiteiden muutosten näkökulmasta.

Järjestäjä: PROSHADE-hanke

  • Puhuja: professori Johanna Ruusuvuori (Tampereen yliopisto)