Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Tieteen päivien järjestelyvastuu on Tieteellisten seurain valtuuskunnalla, jonka lisäksi järjestäjiin kuuluu Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Näiden taustaorganisaatioiden ohella Tieteen päivien keskeisiä tukijoita ja yhteistyökumppaneita ovat Tieteen tiedotus ry ja Helsingin yliopisto, joka tarjoaa tilat Tieteen päivien käyttöön veloituksetta.

Tieteen päivien ohjelmasta vastaa tehtävään valittu ohjelmatoimikunta. Ohjelmatoimikunta nimitetään aina kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa edellisten Tieteen päivien päätyttyä ja päättyy seuraaviin Tieteen päiviin. Ohjelmatoimikunnan nimittää pysyvä ohjausryhmä, jonka jäsenet edustavat Tieteen päiviä järjestäviä tahoja.

Tieteen päivien 2021 ohjelmatoimikuntaa johtaa professori Maria Lähteenmäki. Lähteenmäen lisäksi ohjelmatoimikuntaan kuuluvat professori Jouko Rikkinen, dosentti Johanna Arola, dosentti Anna-Kaisa Kuusisto, professori Mikael Fortelius, professori emerita Liisa Keltikangas-Järvinen, dosentti Kirsi Peltonen, professori emeritus Jan Sundberg, filosofian tohtori Thomas Ahlnäs, professori Esa Väliverronen ja dosentti Kalle Korhonen.

Tieteen päivien pysyvään ohjausryhmään kuuluvat professori Pekka Aula (Suomalainen Tiedeakatemia), professori Mats Gyllenberg (Suomen Tiedeseura), dosentti Ilona Herlin (Koneen Säätiö), akatemiasihteeri Åsa Lindberg (Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland), emeritusprofessori Markku Löytönen (Tieteen tiedotus ry), pääsihteeri Panu Nykänen (Teknillisten Tieteiden Akatemia) ja toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta). Ryhmän puheenjohtajana toimii professori Ari Sihvola (Suomen Kulttuurirahasto).

Tieteen päivien ohjelmaan kuuluu myös 9.-luokille ja lukiolaisille suunnattu Nuorten päivä sekä kaupunkitapahtumat Tieteiden yö ja Tiedettä kaupungissa, joita rahoittaa Koneen Säätiö. Näiden tapahtumien ohjelma toteutetaan yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa.