Till försvar för flyktingar och avvisade

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Keskiviikko 9.1.
Aika: 
13.00 - 14.45

Paneldebatt. Ordförande: professor Jan Sundberg (Helsingfors universitet). Panelister: Karin Creutz (Helsingfors universitet), Erna Bodström (Helsingfors universitet), Thomas Wallgren (Helsingfors universitet), verksamhetsledare Frank Johansson (Amnesty International, Finländska sektionen) och journalist Jeanette Björkqvist.

Syftet med panelen är att föra en diskussion om den liberala demokratins tillstånd i Finland. Den består av två pelare, där den ena uppfyller kravet om representativ demokrati med allmänna och lika val där partier konkurrerar om representation i parlament och regering. Den andra pelaren är en garant för rättsstatens principer som skyddar minoriteter av olika slag mot majoritetens ovilja. Därtill ingår i denna pelare internationella avtal som förpliktar staten att följa barn- och flyktingkonventionerna. I panelen diskuteras de sistnämnda konventionerna och i vilken grad den finländska staten i verkligheten uppfyller de förpliktelser man har förbundit sig till. Inom flera EU-länder råder en stark flyktingfientlighet som har mobiliserats av populistpartier och sedan spritts till andra partier. Även i Finland har denna flyktingfientliga politik slagit rot och tar sig olika uttryck i myndigheternas agerande, där flyktingbarn och vuxna flyktingar utsätts för diskriminering samt fara för liv och hälsa. Har vår humanitet och respekt för det medmänskliga gått förlorad?