Karjala toisin nähtynä

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 12.1.
Aika: 
12.15 - 14.00

Puheenjohtaja: professori Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto). Filosofian tohtori Hanna Kemppi (Helsingin yliopisto): Ortodoksinen Karjala. Professori Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto): Luovutettu työväenliikkeen Karjala. Apulaisprofessori Olga Davydova-Minguet (Itä-Suomen yliopisto): Venäläinen Karjala.

Sessiossa keskustellaan ylirajaisen Karjalan historiasta ja julkisesta muistamisesta 1900-luvun alusta näihin päiviin asti. Keskustelussa on kolme tulokulmaa: ortodoksisuus, työväenliike ja Karjalan venäläisyys. Nämä teemat ovat jääneet vähälle huomiolle suomalaisessa Karjalan tutkimuksessa. Tutkimus on sen sijaan painottunut 1960-luvulta lähtien Suomen Neuvostoliitolle pakkoluovuttaman Karjalan asukkaiden muisteluhistoriaan, nationalistiseen kerrontaan (”Karjala osana Suomea”) ja siirtokarjalaisten sijoittumiseen Suomeen. Sessio avaa rohkeasti näkymiä toisenlaiseen Karjalaan.